Skip to content
Mijn NKvBHelp!

Lidmaatschapsinformatie

  • Nieuwe leden worden geballoteerd.  Daarbij wordt gelet op professionaliteit, kwaliteit en motivatie. De NKvB kent verschillende soorten lidmaatschap. Voor nieuwe leden zijn er drie van belang: werkend lid, aspirantlid en vriendenlid.

    Naast het normale lidmaatschap biedt de Nederlandse Kring van Beeldhouwers ook de mogelijk van een aspirantlidmaatschap. Dit aspirantlidmaatschap is bedoeld voor academieverlaters en kunstenaars met een kwalitatief, maar beperkt oeuvre.

    Bij de beoordeling voor het werkend lidmaatschap ligt de focus op de professionaliteit, de kwaliteit van het werk en de motivatie van de kandidaat. Dat wordt getoetst door een jaarlijks wisselende groep van vijf Kringleden (ballotagecommissie), die geen bestuurslid zijn. Aspirantleden worden tijdelijk lid tegen een gereduceerd tarief, na een schouwing door de ballotagecommissie; binnen twee jaar moet het aspirantlid geballoteerd worden.

    Vriendenlid

    Verder kent de NKvB nog het vriendenlidmaatschap, uiteraard zonder ballotage, voor mensen die de ruimtelijke kunsten een warm hart toedragen en dat willen laten blijken door een genereuze financiële bijdrage .