Skip to content
Mijn NKvBHelp!

Lidmaatschap

Drie vormen van lidmaatschap

De NKvB kent verschillende soorten lidmaatschap: werkend lid, aspirantlid en vriendenlid.

Werkend lid en aspirantlid
Kunstenaars die zich aanmelden voor het werkende lidmaatschap worden geballoteerd.  
Bij de beoordeling voor het werkend lidmaatschap ligt de focus op de professionaliteit, de kwaliteit van het werk en de motivatie van de kandidaat. Dat wordt getoetst door een jaarlijks wisselende groep van vijf Kringleden (ballotagecommissie), die geen bestuurslid zijn. 

Naast het gangbare lidmaatschap als werkend lid biedt de Nederlandse Kring van Beeldhouwers ook de mogelijk van een aspirantlidmaatschap. Een aspirantlid is academieverlater of kunstenaar met een kwalitatief, maar beperkt oeuvre.
Aspirantleden worden tijdelijk lid tegen een gereduceerd tarief, na een schouwing door de ballotagecommissie; binnen twee jaar moet het aspirantlid zich aanmelden voor kosteloze ballotage.

Vriendenlid
Verder kent de NKvB nog het vriendenlidmaatschap, uiteraard zonder ballotage, voor mensen die de ruimtelijke kunsten een warm hart toedragen en dat willen laten blijken door een genereuze financiële bijdrage.

Informatie per type lidmaatschap

Aanmelden

Aanmelden als Werkend en Aspirant lid doe je hier.
Aanmelden als Vriendenlid doe je hier.
Aanmelden voor de nieuwsbrief doe je hier