Menu
Filter
 • Tijdelijke subsidie Kunstenaars en Televisie

  Vormgevers en beeldend kunstenaars kunnen subsidie krijgen als zij bijzonder werk willen produceren voor Nederlandse televisieprogramma's. Het doel van de regeling is om een zo groot mogelijk publiek via televisie vertrouwd te laten raken met de kwaliteit van de Nederlandse vormgeving, architectuur en beeldende kunst. Het Fonds FKVB stelt geld beschikbaar voor een proefperiode van twee jaar. De adviescommissie brengt ook mensen bij elkaar en bemiddelt.
 • Stimuleringssubsidies: basisstipendium kunstenaars

  Beeldend kunstenaars en vrije vormgevers kunnen subsidie krijgen om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit basisstipendium is tevens een tegemoetkoming in de beroepskosten. Hiermee kunt u nieuw werk maken, los van opdrachten en een directe vraag. U kunt met het basisstipendium doen wat u belangrijk acht voor de ontwikkeling van uw werk.
 • Stimuleringssubsidies: werkbudget kunstenaars

  Beeldend kunstenaars, bouwkunstenaars en vormgevers kunnen subsidie krijgen om artistieke plannen uit te voeren. Ook professionele bemiddelaars in kunst en vormgeving, en bedrijven kunnen in aanmerking komen voor dit werkbudget. Bijvoorbeeld voor een onderzoek, een manifestatie of een werkperiode in het buitenland. Er zijn twee soorten werkbudget: De standaard bijdrage: deze wordt verstrekt voor maximaal zes maanden en bedraagt 2500 euro per maand De flexibele bijdrage: voor maximaal...
 • Stimuleringssubsidies: studiebeurs kunstenaars

  Beeldend kunstenaars, beoefenaars van de bouwkunst en vormgevers kunnen een studiebeurs krijgen om te gaan studeren in het buitenland. Dit is alleen mogelijk als er geen vergelijkbare opleiding in Nederland is. De studiebeurs is een bijdrage aan bijvoorbeeld collegegeld, reiskosten en levensonderhoud.
 • Praktijksubsidie kunstenaars

  Beoefenaars van de bouwkunst en vormgevers kunnen een praktijksubsidie krijgen voor hun reguliere kosten. Het gaat om een bijdrage in de kosten die u maakt in de beroepspraktijk, zoals huur van de werkruimte, promotie en materiaalkosten. Het is niet bedoeld voor de kosten van uw levensonderhoud.
 • Subsidie presentaties in het buitenland

  Buitenlandse instellingen en bedrijven kunnen subsidie krijgen voor presentaties over Nederlandse beeldend kunstenaars of vormgevers. De Mondriaan Stichting wil met deze regeling de vraag naar Nederlandse kunst of vormgeving door belangrijke buitenlandse instellingen vergroten. Zo tracht men de positie van hedendaagse Nederlandse beeldende kunst of vormgeving in het buitenland te verbeteren. De bijdrage voorziet in transport- en verzekeringskosten, reis- en verblijfskosten en productiekosten...
 • Subsidie publicaties over beeldende kunst of vormgeving

  Beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten kunnen een publicatiesubsidie krijgen. De subsidie is bedoeld voor eenmalige zelfstandige publicaties die: een inhoudelijke bijdrage leveren aan het inzicht in de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst; bijdragen aan de discussie over de hedendaagse kunst, vormgeving en bouwkunst; het werk van een individuele kunstenaar of ontwerper duiden.
 • Subsidie voor projecten beeldende kunst en vormgeving

  Organisaties op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen subsidie aanvragen om het bereik van hun publiek te vergroten. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking: projecten onderwijsopdrachten programma's van kunstenaarsinitiatieven publicaties tijdschriften deskundigheidsbevordering overige activiteiten Het kan bijvoorbeeld gaan om een tentoonstelling, een symposium of een festival. Maar ook om een eenmalige uitgave of een tijdschrift. Het doel van de...
 • Subsidie Kunst en economie, Groningen

  Kunstorganisaties in de provincie Groningen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die het creatieve milieu in de stad en de provincie Groningen stimuleren. De activiteiten moeten een verbinding leggen tussen kunsten en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of ICT, zoals: bijeenkomsten van kunstenaars, het bedrijfsleven en een kennisinstelling; nieuwe samenwerkingsvormen en activiteiten die kunstzinnige sectoren samenbrengen in cultuurpanden; projecten die als fysiek of digitaal...
 • Subsidie Internationalisering Nederlandse kunst

  Instellingen en particulieren kunnen subsidie aanvragen om hedendaagse Nederlandse kunst in het buitenland onder de aandacht te brengen.
 • Brainstorm NH-Fonds of Art Prize

  Voor beeldend Kunstenaars in Noord-Holland is het steeds moeilijker om financiële ondersteuning voor individuele projecten te krijgen. De overheid treedt steeds verder terug en de subsidieregelingen veranderen. Dit vraagt om het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen.
 • Wijziging btw-aangifte in 2010

  Vanaf 2010 bent u de btw verschuldigd op het moment waarop de geleverde dienst is afgerond, en niet meer op het moment waarop u de factuur heeft uitgereikt of ontvangt. Als u diensten verricht in andere EU-landen en er een mismatch ontstaat tussen de nieuwe Opgaaf Intracommunautaire Prestaties en de btw die is voldaan door de afnemer, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. Het is dus van belang dat u de facturatie tijdig op orde heeft. Als uw leverancier veelal laat factureert, is het...
 • NKvB-nieuwjaarsbrunch op 17 januari 2010

  De Nederlandse Kring van Beeldhouwers zal op 17 januari 2010 een nieuwjaarbrunch organiseren in Amsterdam. En dat niet alleen voor leden, maar de Kring is ook meteen de gastheer van de New Year's Brunch van het Europese beeldhouwersnetwerk Sculpture Network. Die New Year's Brunch wordt in veel Europese hoofdsteden op hetzelfde moment gehouden en om precies 13.00 uur die zondagmiddag zal er door heel Europa getoast worden op een 'betere wereld' en een voorspoedig beeldhouwjaar 2010. Voor...
 • Giny Vos in de RAI Amsterdam

  Giny Vos has created the artwork Crystal Palace for the new expansion of the Amsterdam RAI exhibition and conference centre, designed by architects BenthemCrouwel. In this work, three-dimensional images of concrete and abstract objects appear and disappear in a structure made up of thin aluminium tubes and white LEDs. Photo Gert Jan van Rooij  
 • De Ulen gaat na vijftien jaar sluiten

  Beeldenpark en galerie De Ulen gaat na een intens bestaan van vijftien jaar sluiten Met veel enthousiasme hebben we vijftien jaar gewerkt en boeiende kunst getoond zowel in de galerie als in het park. We hebben mooie contacten gehad met de kunstenaars en veel van onze bezoekers, maar het is financieel niet langer verantwoord om De Ulen open te houden. Een park als DE ULEN onderhouden vergt veel tijd en brengt hoge kosten met zich mee, zoals  tuinonderhoud, vervoer en plaatsen...
 • Wat te doen met wanbetalers?

  Last van wanbetalers? Volg de juiste procedure om ze toch tot betalen te krijgen. Log in en ga in het extra Ledenmenu naar beroepsinformatie!   Ben je al Kringlid, maar kun je niet inloggen en heb je nog geen toegang tot het Ledenmenu? Kies dan voor de menu-optie 'Login' en vervolgens voor "Wel lid, niet zichtbaar in de ledenlijst, geen toegang tot ledeninformatie? Klik hier". Vul het formulier in en je krijgt snel en zeker binnen 24 uur toegang tot het ledengedeelte, waar je naar eigen...
 • Ballotagevergaderingen in 2009

  Vergaderingen in februari en december 2009.
 • Bezoek aan Steenbakkerij Frateur

  Oriënterend bezoek ter voorbereiding van een kleiworkshop/symposium Op maandag 7 december heeft de expositiecommissie (Thea van Vliet, Berenice Witsen Elias en Annemie Bogaerts) een bezoek gebracht aan Steenbakkerij Frateur aan de Nielsestraat in Boom, België. Dit bezoek vond plaats in het kader van een voorgenomen kleisymposium/kleiwerkperiode.
 • Kunst to Go in Hilversum

  Tot en met 3 januari 2010 houdt GSA-galerie CBK Hiversum de expositie Kunst to Go met werk van 25 kunstenaars waaronder Kringlid Karen Ebert. Meer informatie www.gsagalerie.nl  
 • Opdrachten en ledennieuws 14-12-2009

  De NKvB en steeds meer NKvB-leden speuren actief naar opdrachten, werkplekken en expositiemogelijkheden, symposia, workshops en andere relevante beroepsinformatie voor hun collega's. In het Ledenmenu onder de keuze Ledennieuws; Oproepen, Mededelingen van het bestuur en Beroepsinformatie zijn weer nieuwe opdrachten (reageren respectievelijk voor 21 en 30 december 2009), expositiemogelijkheden en andere onderwerpen toegevoegd. Login en lees verder......