Menu

Er zijn twee manieren om de database met NKvB-leden en hun werk te raadplegen:
- via de naam > op achternaam via de bovenste alfabetische ledenlijst
- via hun werk > 
     - klikken op een afbeelding = vergroting 
     - klikken op Portfolio = de persoonlijke pagina van de maker
     - links en rechts op die vergroting = vorige of volgende foto 

     
There are two ways to consult the database of NKvB members:
- by name > using the upper alphabetical member list
- by work > using the list of photographs of work
     - clicking an image = enlarging 
     - clicking Portfolio = the personal page of the artist
     - left and right on the enlargement = back and forth through the list

 

1. Alfabetische ledenlijst / Member list in alphabetical order

 

2. Overzicht met alle werkfoto's / List with all the photographs of works of the members

( klik de foto voor vergroting, klik portfolio voor informatie over de maker )
( click photograph to enlarge, click portfolio for more information )