Menu
Aandacht voor oorlogsmonumenten op de Restauratiebeurs, Brabanthallen, Den Bosch.

Beeldend kunstenaar, restaurator en kringlid Corrie van de Vendel (Buro DSB) spreekt over de technische staat van onderhoud van oorlogsmonumenten in Nederland. In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft zij in 2012 samen met tien leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers 200 oorlogsmonumenten onderzocht. De twee hoofdvragen waren: wat is de conditie van oorlogsmonumenten en welk onderhoud is noodzakelijk om hen in goede staat te houden? Uit het onderzoek komt naar voren dat 80 procent van de oorlogsmonumenten in goede tot zeer goede staat verkeert. 20 procent heeft in min of meerdere mate te kampen met ernstig achterstallig onderhoud. In haar presentatie gaat zij onder andere in op de aanbevelingen uit het onderzoek.

Donderdag 18 april a.s. tijd: 15.30 - 16.00 uur locatie: auditorium