Menu

20220725 openstal2022oldeberkoopDe stal is weer open in Oldeberkoop. Van 23 juli tot en met 21 augustus 2022 is er volgens het beproefde Open Stal-concept, werk te bekijken van tientallen kunstenaars. Onder de deelnemers de Kringleden Mieke van den Hoeven en Karin van der Molen. Dagelijks geopend van 13 tot 18 uur, meer informatie op www.openstal.nl