Menu
20190215vdMadeCBKsustainabilitySustainability Art, een gezamenlijke tentoostelling van twee kunstenaarsverenigingen Pulchri Studio uit Den Haag en de Vereniging Amstelland Kunst (VAK) uit Amstelveen.
Onder de exposerende leden ook twee Kringleden: Marian Meerbeek en Marus van der Made.

Nog tot 3 maart in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag 
 
Vanaf 6 maart tot 30 maart bij het CBK Amsterdam, Oost Oranje-Vrijstaatkade 71
opening 10 maart 14.30 uur
bekijk ook de uitnodiging