Menu
20220526performanceBranstijdensdingBij de opening van de expositie over het Ding presenteerde Danielle Brand zichzelf/haar lichaam als een plank op twee schragen. 
Minutenlang hield ze haar lichaam stijf terwijl de bezoekers hun adem inhielden en ongemakkelijk werden bij het zien van haar inspanning als plank. Uiteindelijk kwamen er allerlei dingen uit haar mond: een steen, muntje, paperclip en zelfs een scherpe punaise... haar hoofd werd steeds roder van de inspanning... tot ze klaar was met dingen uitspuwen, weer van de schragen afstapte en gewoon wegliep alsof dit alles de normaalste zaak van de wereld was geweest, de kijkers nog verward achterlatend.
 
Het Ding, de Mens en al haar dingen, zo goed als Danielle had niemand anders dit lichamelijk kunnen verbeelden zonder woorden.
Ons lichaam, ons brein en alle dingen die we bezitten, verzamelen, maken en weggooien.
 
 

Performance workshop: MENS IN BEELD

 

Zaterdag 18 juni  van 11h-16h door 

Danielle Brans bij HazArt in Soest.

Kosten: 25 euro  (incl. eenvoudige lunch met koffie/thee).

De workshop is geschikt voor iedereen, zowel zonder als met ervaring in de performance kunst.

Performance kunst is heel divers net als ieder mens verschillend is. 

Het is direct, in het hier en nu. 

 

Tijdens de workshop krijg je opdrachten, oefeningen en tips die er toe doen als je een performance uitvoert.  

 

Graag per ommegaande / i.i.g. voor 14 juni  dit bedrag overmaken naar:  

Ned Kring voor Beeldhouwers op bankrekening: NL61 INGB 0000286333
o.v.v. workshop Danielle Brans  

En mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  je naam/contactinfo  en dat je graag wilt meedoen 

Of bel: 06 23524488 

Let op: als je het bedrag hebt overgemaakt ben je pas echt ingeschreven! 

Er zijn beperkt plekken voor deze workshop i.v.m. de ruimte die er nodig is dus geef je snel op  

Meer informatie en performance kunst van Danielle Brans vind u op:

 

www.daniellebrans.nl 

www.performancesite.nl/project/danielle-brans/