Menu

logo


De Nederlandse Kring van Beeldhouwers zoekt een nieuwe secretaris en penningmeester

De NKVB is een van de oudste verenigingen voor beeldend kunstenaars en de enige vereniging voor ruimtelijk werkende kunstenaars: de beeldhouwers. Wij organiseren exposities, projecten en nog veel meer. De vereniging werkt vanuit de vaste Galerie in Soest (bij kunststichting Hazart) en organiseert haar exposities hier en overal in Nederland. De vereniging tel 120 werkende leden en heeft zijn statutaire zetel in Amsterdam. Prinses Beatrix is een van onze ereleden.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste invulling van twee dagelijks bestuurfuncties: secretaris en penningmeester. Voor beide functies wordt affiniteit gevraagd met de beeldende kunst en kunstenaars; meedenken in de besluitvorming vanuit het blikpunt van de kunstenaarsleden en ten dienste van de beeldhouwkunst in de ruimste zin. Het minimum aantal bestuursleden is vijf, dus minstens twee kunstenaars maken deel uit van het bestuur als algemeen bestuurslid. Verdere taakinvulling zal in samenspraak met de overige leden van het bestuur worden bekeken. Het dagelijks bestuur heeft onderling contact wanneer dat noodzakelijk is, het complete bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar, meestal via zoom. Alle bestuursfuncties  zijn onbezoldigd.

De nieuwe secretaris is de administratieve spin in het verenigingsweb en werkt samen met de andere dagelijks bestuurleden. Concrete taakverdeling vindt in overleg plaats met voorzitter en penningmeester, maar het zwaartepunt voor de secretaris zal liggen op de administratieve activiteiten. De website speelt daarbij een sleutelrol, dus enig begrip van websitebeheer en internetpubliceren is een voordeel. De site is etalage voor de leden en de beeldhouwkunst en intern communicatiemiddel en ons digitale archief.

De nieuwe penningmeester maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur en voert het financiële beheer van de vereniging. Hij/zij doet de boekhouding, stelt het financieel jaarverslag op en handelt de dagelijkse financiële zaken af. De penningmeester onderhoud het interne ledenbestand (Excel) en de contributies en maakt het jaarverslag; alles in overleg binnen het dagelijks bestuur.

Bent u geïnteresseerd in een van deze cruciale functies om onze beeldhouwersvereniging rijker en goed toegerust de tweede honderd jaar in te begeleiden, dan ontvangen we graag uw reactie op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


https://www.nkvb.nl/oud-archief/index.php/nl/
Instagram: https://www.instagram.com/kring_van_beeldhouwers_nl/
Facebook: https://www.facebook.com/nederlandse.kring.van.beeldhouwers
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nederlandse-kring-van-beeldhouwers/