Mensbeeld

Gezichten en gedichten in de nieuwe buitententoonstelling van Historisch Museum De Bevelanden zijn te zien in de frames aan de noordzijde van de Grote Kerk.

In de tentoonstelling, “Mensbeeld” geheten, wil het museum de toeschouwer aan het denken zetten over de vraag wat dat eigenlijk betekent, mens zijn. Een combinatie van in strakke zwarte lijnen getekende gezichten door Kringlid Wim Bakker, en een bloemlezing door vier eeuwen Nederlandse poëzie over de mens moeten u hierbij inspireren.

Thematisch sluit de tentoonstelling aan bij de expositie “MENS! the world is yours, but ours too”, nog tot eind dit jaar te zien in Historisch Museum Bevelanden.

Singelstraat 13 
4461HZ Goes

Meer info: www.hmdb.nl