Menu
De commissie Beeldende Kunsten van de gemeente Veldhoven wil een driedimensionaal kunstwerk plaatsen in de buitenruimte van de Kempen Campus. Beeldend kunstenaars die voor de opdracht in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden tot 30 december 2009.

Sinds september 2007 is aan de zuidwestelijke rand van Veldhoven de Kempen Campus gevestigd. Hier vindt u een scholencomplex met vier schoolgebouwen, twee sporthallen en drie sportvelden. Zo’n 2500 leerlingen volgen er middelbaar onderwijs. De sportfaciliteiten op de campus worden ook gebruikt door veel Veldhovense sportverenigingen. Een kunstwerk in de buitenruimte maakt de campus ‘af’.

 

Opdrachtomschrijving

Voor deze locatie vraagt de Commissie Beeldende Kunsten een driedimensionaal kunstwerk voor de buitenruimte. Het kunstwerk moet telkens opnieuw van betekenis zijn voor zijn directe omgeving waarin beweging, ontwikkeling en groei centraal staan. Dag in dag uit, jaar in jaar uit. Het werk moet genoeg monumentale kracht hebben om overeind te blijven binnen de dynamiek en de voortdurende beweging op de campus; stabiel maar niet statisch. De kunstenaar heeft de vrijheid zelf de precieze locatie te kiezen, maar er bestaat een voorkeur voor het accentueren van de entree van de campus. De zijentrees kunnen hier eventueel bij betrokken worden. 

 

 Budget

Het totaalbudget voor deze opdracht is € 120.000 excl. BTW.

 

Procedure

Beeldend kunstenaars die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden bij de gemeente Veldhoven. De aanmelding moet vergezeld gaan van:

een persoonlijk cv, relevant documentatiemateriaal (maximaal A4-formaat, tweedimensionaal en voorzien van retourenvelop. Geen cd-rom’s of dvd’s).

Uw inzending stuurt u voor 30 december 2009 aan:

Gemeente Veldhoven

t.a.v. Annette Redegeld

Postbus 10101

5500 GA Veldhoven

Onder vermelding van ‘kunstopdracht Kempen Campus’.Aanmeldingen worden beoordeeld op het documentatiemateriaal en CV. Aan drie kunstenaars wordt een schetsopdracht verleend. Per schetsontwerp is een bedrag beschikbaar van € 2.500,- excl. BTW. 

 

Kempen Campus

Meer informatie over de Kempen Campus vindt u op www.kempencampus.nl. In deze fase van de opdracht is het niet mogelijk om te bellen of te mailen voor meer informatie.

Bron www.veldhoven.nl