Menu

Leefbaar, bereikbaar en vitaal. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van Assen. De groei zit er flink in. Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. Jaarlijks neemt de bevolking toe met zo'n 1.000 inwoners. De teller staat nu rond de 66.000. Assen bedient zo'n 200.000 mensen uit de regio. Zij werken, winkelen of recreëren in de Drentse hoofdstad. Vooral het winkelcentrum is in trek. Geen wonder, de binnenstad is compact, goed voorzien en behoort tot de best bereikbare binnensteden van Nederland.

DEADLINE 30 OKTOBER 2009

 

Opdracht & budget

In Assen opent medio 2011 het Cultureel Kwartier, dé plek voor theater, film, dans, boeken, muziek, kunst, lekker eten en drinken. Voor dit multifunctionele nieuwbouwproject, ontworpen door Jurjen van der Meer van architectenbureau De Zwarte Hond, zoekt de gemeente Assen kunstenaars die met een duidelijke visie voorstellen willen doen voor een hedendaagse kunstuiting. Deze moet ruimte bieden aan de aangegeven functies en dient aan te sluiten bij het gebouw en haar omgeving. De organisaties die van het gebouw gebruik gaan maken zijn de openbare bibliotheek, het Centrum Beeldende Kunst Drenthe, het theater en bioscoop De Kolk, en Biblionet Drenthe. Woningbouwvereniging Actium heeft in het nieuwe gebouw een aantal appartementen.

De gemeente Assen wil voor dit project een kunstuiting realiseren. Het totale budget voor vormgeving en uitvoering (incl. BTW en alle bijkomende kosten) bedraagt € 400.000,--. Denkbaar is één kunstwerk voor de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw en één kunstwerk voor de openbare ruimte rondom het gebouw of een totaalontwerp. Kunstenaars zijn vrij om hieraan invulling te geven met inachtneming van het beschikbare budget. Voor alle mogelijkheden geldt dat de kunstwerken zelfstandig interpreteerbaar moeten zijn, maar ze mogen ook een duidelijke relatie met elkaar en met de omgeving hebben.

Procedure

De selectieprocedure voor deze kunstopdracht wordt begeleid door de Commissie verwerving Beeldende Kunst van de gemeente Assen. Professionele kunstenaars die belangstelling hebben voor deze opdracht dienen zich voor 30 oktober 2009 aan te melden bij de gemeente Assen. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van:

· Een visie op de opdracht (maximaal 1 A4)

· Een beknopt CV (maximaal 2 A4)

· Drie foto’s van relevant werk (geen cd-rom) Alle documentatie dient voorzien te zijn van naam, adresgegevens, telefoonnummer, website en emailadres.

Documentatie die niet aan genoemde criteria voldoet wordt niet in behandeling genomen. Documentatie wordt niet geretourneerd. Op basis van de inzendingen wordt vervolgens (per kunstwerk) aan maximaal 3 kunstenaars opdracht gegeven een schetsontwerp te maken aan de hand van een programma van eisen. De vergoeding per schetsontwerp bedraagt € 2.100,--. Op basis van de schetsontwerpen wordt een definitieve keuze gemaakt voor een kunstwerk.

Aanmeldingen voor de kunstopdracht kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen

T.a.v. secretaris kunstcommissie M.R. Hilbrandie-Meijer

Postbus 30018

9400 RA ASSEN

Onder vermelding van kunstopdracht Cultureel Kwartier

 

Inlichtingen

Voor algemene informatie over de gemeente Assen wordt verwezen naar de website www.assen.nl. Voor informatie over het Cultureel Kwartier kunt u terecht op deze website. Nadere inlichtingen over deze kunstopdracht kunt u op werkdagen inwinnen via de Dienst Stadsontwikkeling / Ontwikkeling en Strategie, mevrouw M.R. Hilbrandie-Meijer, beleidsadviseur beeldende kunst, tel. 0592 366375