Menu

Het Centrum Beeldende Kunst Gelderland is in opdracht van de Provincie Gelderland op zoek naar een kunstenaar voor een kunsttoepassing bij de N310. De beoogde kunsttoepassingen, autonoom of geïntegreerd, moeten de diversiteit van het daar aanwezige Veluws landschap accentueren. Aan één kunstenaar wordt uiteindelijk de opdracht gegeven voor twee samenhangende kunsttoepassingen op deze ‘entree-locaties’, die de weggebruikers attent moeten maken op deze bijzondere berm- en achterliggende landschappen.Via deze link kunt u meer informatie over het betrokken tracé en de voorverkenning van Æ Kliest in pdf-vorm downloaden. Uw documentatie ontvangen wij graag voor 5 oktober 2009.