Menu

De gemeente Zoetermeer heeft voor stadsdeel Oosterheem een Masterplan Beeldende Kunst opgesteld en geeft opdracht tot het ontwerpen van verschillende kunsttoepassingen in de parkzone in Oosterheem. De parkzone kent een unieke ligging met een lengteas van twee kilometer en doorkruist de gehele wijk. Het park is onderverdeeld in een kadezone, een groenzone en een waterzone. Het gebied wordt gemarkeerd door een pad over de gehele lengte van het park, dat de mogelijkheid biedt de omgeving vanuit een doorlopende wandeling te ervaren.

 

 

De kunstopdracht:

Gevraagd wordt een kunstwerk te ontwerpen waarbij de wandelroute van noord naar zuid of een deel daarvan als uitgangspunt dient. De wandeling kan gezien worden als een gemeenschappelijk ritueel van de gebruikers van het park. Tijdens de wandeling ervaart de gebruiker een verhaal door zich voort te bewegen. Gevraagd wordt de mentale en fysieke verplaatsing van de wandeling op een beeldende en conceptuele wijze te vertalen. Deze vertaling kan zich op verschillende niveaus (beeld, tekst, concept, geluid, licht) afspelen en zich op verschillende plekken manifesteren. Het kunstwerk dient permanent aanwezig te zijn. En er dient een heldere relatie te zijn tussen de door de kunstenaar voorgestelde locatie(s), het materiaalgebruik en met de wandeling.

 

 Budget

Per kunstopdracht is € 60.000,- incl. BTW beschikbaar.Voor het schetsontwerp is € 2.000,- incl. BTW beschikbaar.

 

De procedure:

Professionele kunstenaars kunnen vóór 31 mei 2009 documentatie sturen. Uit de inzendingen worden max. 9 kunstenaars geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp. U wordt verzocht een motivatiebrief, een curriculum vitae en papieren documentatie van bestaand, relevant werk (A4-formaat) in te zenden. Geen dia's of audiovisueel materiaal als DVD's en CD-roms. 

 

Gemeente Zoetermeer,

Afdeling Welzijn/BeleidBeeldende Kunst Oosterheem

Tel: 079-346.8488

Postbus 15

2700 AA

Zoetermeer 

 

http://www.zoetermeer.nl/index.php?simaction=content&mediumid=18&pagid=2939&rubriek_id=1611&fontsize=13&stukid=31258