Menu

Kunstopdracht: inschrijven voor kunst op tracé N397; inzenden tot 15 mei 2009

In een gezamenlijk project willen de gemeenten Bergeijk en Eersel een opdracht verstrekken tot het vervaardigen van een of meerdere kunstwerken rond drie rotondes die deel uitmaken van de N397; een provinciale verbindingsweg tussen de gemeenten. Kijk hieronder voor meer informatie. Inschrijven kan tot 15 mei aanstaande.

Opdracht/Criteria

Voor één of meerdere te plaatsen kunstwerken (bijvoorbeeld monumentaal, landschappelijk of sculpturaal) wordt gedacht aan het volgende:

De kunstwerken op het tracé met drie rotondes van de N397 (exacte locatie zie bijlage onderin) tussen Eersel en Bergeijk kunnen zich van elkaar op originele wijze onderscheiden of kunnen juist een gemeenschappelijk karakter hebben. De kunstwerken kunnen elkaar ook versterken door bijvoorbeeld één hoofdkunstwerk te plaatsen en twee kunstwerken die hieraan gerelateerd zijn. Contrasterend of juist in samenhang met zijn omgeving; met de plaatselijke flora en fauna, met cultuurhistorische aspecten of gebiedsgebonden activiteiten, waardoor er sprake is van een interactie met de plaats waar de rotondes gesitueerd zijn. Materiaalkeuze van de kunstwerken is vrij maar de kunstwerken dienen wel duurzaam, onderhoudsarm en vandalismebestendig te zijn.

Randvoorwaarden

De voorkeur gaat uit naar professionele kunstenaars die ervaring hebben met of inzicht hebben in het maken en plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. De kunstwerken dienen te voldoen aan de algemeen geldende verkeersvoorwaarden. Verder dienen aandachtspunten voortkomend uit de 1% regeling Beeldende Kunst bij Wegenbouwprojecten van de Provincie Brabant in acht te worden genomen. (Aan het einde van dit document kunt u de aandachtspunten downloaden).

Procedure en Budget

De gezamenlijke kunstcommissies nodigen kunstenaars uit relevante en actuele documentatie (max. A4 formaat, geen dia’s en/of video's) en een Curriculum Vitae toe te sturen, binnen drie weken na het verschijnen van deze advertentie naar het onderstaande adres. Uit de inzenders zullen twee kunstenaars worden geselecteerd. Deze worden verzocht een schetsontwerp te maken voor het kunstproject op het wegtracé. Per schetsontwerp is € 750,- (incl. BTW) beschikbaar.

Om te komen tot verstrekking van de opdracht aan één van deze twee geselecteerden wordt de kunstenaar(s) gevraagd een openbare presentatie van het schetsontwerp te houden. Bij gelijke beoordeling zal de voorkeur uitgaan naar een regionale kunstenaar.

Het totale realiseringsbudget voor ‘Kunst op tracé N397’ bedraagt € 30.000,- inclusief honorarium, plaatsingskosten en BTW.

Na afronding van de selectieprocedure wordt de documentatie geretourneerd. Voor nadere informatie kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met mevrouw Verdonschot van de gemeente Bergeijk.

Gemeente Bergeijk

T.a.v. A. Verdonschot

Postbus 10.000

5570 GA Bergeijk

Tel. 0497 55 14 55

mailto: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

http://www.bergeijk.nl/