Menu

Exposeren, aankopen, inhuren

Wat zijn de mogelijkheden?

Exposeren in het Kunstenlab

Het tentoonstellingsprogramma van het Kunstenlab wordt samengesteld door de werkgroep produkties. De werkgroep bestaat uit zes Kunstenlabmedewerkers, waarvan er 3 zelf kunstenaar zijn. De werkgroep vergadert doorgaans eens per één à twee maanden en beoordeelt dan de binnengekomen voorstellen. Kunstenaars die willen exposeren in het Kunstenlab zijn van harte uitgenodigd documentatiemateriaal en/of concrete voorstellen op te sturen. Wij kijken dan of het voorstel past binnen ons tentoonstellingsbeleid. De uitgangspunten van dit beleid zijn te downloaden bij het Kunstenlab, evenals de plattegrond van de begane grond van het Kunstenlab.

Opname in de kunstuitleencollectie

Het budget van het Kunstenlab voor het aankopen of inhuren van werk voor de kunstuitleen is beperkt. Er zijn geen jaarlijkse aankooprondes. Kunstenaars die met hun werk in de kunstuitleencollectie willen worden opgenomen, kunnen documentatiemateriaal opsturen, t.a.v. Josien in 't Hof. Wij kijken dan of het aangebodene voldoet aan onze kwaliteitscriteria, en in hoeverre het werk een aanvulling is op de bestaande collectie. De kunstuitleen is in het bijzonder geïnteresseerd in kunstenaars die bereid en in staat zijn op incidentele basis voor een afgebakende periode meerdere werken te leveren. Het zijn met name bedrijven die van deze mogelijkheid gebruik maken.

http://www.kunstenlab.nl/