Menu

 

 

Deadline: 15 november 2012

 

Oproep voor aanmeldingen
Ben je een pionier, zoek je vernieuwing, wil je stimulerende mensen ontmoeten die je echt wat te zeggen hebben, is het tijd voor confrontatie en voor verdieping, verlang je naar tijd om je verder te ontwikkelen? Meld je dan nu aan voor de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

De Jan van Eyck Academie is een internationale postacademische kunstinstelling die ruimte biedt aan ambities, plannen en werk van kunstenaars, ontwerpers, schrijvers, curatoren, denkers. De Jan van Eyck Academie kent een lange geschiedenis van steeds nieuwe ontwikkelingen. Ook nu weer staat zij op het snijpunt van veranderingen waar vanaf 1 januari 2013 met de nieuwe deelnemers vorm aan gegeven zal worden.

De Jan van Eyck Academie zoekt daarom pioniers, wegbereiders met de ambitie de academie tot de postacademie van de toekomst te maken.

Wij verwelkomen beeldend kunstenaars in de breedste zin van het woord (fotografen, performers, schilders, denkers, videokunstenaars, tekenaars, filmmakers, enz.) als ook ontwerpers in de breedste zin van het woord (landschapsarchitecten, grafici, urban planners, enz.), curatoren, essayisten. Zij kunnen werken aan hun individuele voorstel of aan een gezamenlijk verdiepingsthema.

Wat zij delen is hun onderzoekende, reflectieve houding en initiërend vermogen, zij geloven in de kracht en de mogelijkheden van de beeldende kunst en haar plaats in de samenleving. Zij delen de ambities van de Jan van Eyck Academie, die een hybride plek wil zijn voor experiment, onderzoek, studie, productie, ontmoeting – een plaats waar kunst en wereld, maatschappelijke vraag en artistiek antwoord elkaar kunnen vinden.

De Jan van Eyck Academie biedt haar deelnemers een studio, een stipendium, een werk- en een programmabudget, een open werkomgeving en een stimulerende gemeenschap met ervaren begeleiders aan. Ook beschikt zij over een aantal goed geoutilleerde en deskundig beheerde Labs waar vrij gewerkt, geëxperimenteerd en gestudeerd kan worden.

http://www.janvaneyck.nl/tagged/call-for-applications-2013