Menu

De Verbeelding - Oproep voor beeldend kunstenaars i.s.m. filmproducenten

Deadline: 13 november 2012

In een toenemend aantal films wordt het grensgebied tussen beeldende kunst en film verkend. In aansluiting op deze ontwikkeling prolongeren het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds het samenwerkingsproject De Verbeelding.

De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid om een low budget film van speelfilmlengte te realiseren.
De bijdrage van de fondsen is bedoeld voor films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
Het streven is de films in 2013/2014 te realiseren en uiterlijk eind 2014 in première te laten gaan, gevolgd door een roulatie in de Nederlandse bioscoop.

Voor de Verbeelding 2012 komen twee projecten in aanmerking voor een financiële bijdrage. Per film is er vanuit de fondsen gezamenlijk € 300.000 beschikbaar. Filmproducenten worden samen met makers met een achtergrond in de beeldende kunst uitgenodigd plannen in te dienen voor films met een minimale lengte van 60 minuten, die voor een budget van € 300.000 gerealiseerd kunnen worden.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u uiterlijk 13 november 2012 vóór 17:00 uur een volledig ingevulde digitale versie van het aanmeldingsformulier met bijlagen in te dienen via filmfonds.nl en één ondertekend en ingebonden papieren exemplaar met alle bijlagen in te dienen bij het Nederlands Filmfonds, Pijnackerstraat 5, 1072 JS, Amsterdam.

De selectie vindt plaats door een adviescommissie met vertegenwoordigers van de beide fondsen. Na een eerste selectie wordt een aantal aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren. Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat deze gesprekken plaatsvinden op vrijdag 7 december 2012. Zij worden hierover uiterlijk 5 december schriftelijk bericht.

De Verbeelding is het vervolg op een eerdere samenwerking in 2007, onder dezelfde titel. Hieruit zijn vier films voortgekomen: Winterstilte van Sonja Wyss (producent SNG Film), De Stillen van Ricky Rijneke (producent: Rotterdam Films), Winterland van Dick Tuinder (producent: Column Film) en C'est déja l'été van Martijn Maria Smits (producent: De Productie).

www.mondriaanfonds.nl