Menu
Inschrijvingstermijn voor beeldende kunstenaars en vormgevers sluit op maandag 28 april 2008 De werkgroep Voor de wind opent vandaag de inschrijving voor een opdrachttraject van kunst in de openbare ruimte. De werkgroep bestaat uit Stichting Initiatiefgroep Zijpe, Stichting Kunst en Cultuur Zijpe, Leader+, ECN Windenergie en Created in Noord-Holland van Kunst en Cultuur Noord-Holland.
Doel van het opdrachttraject is een koppeling te maken tussen de technologie van windenergie en de visie en durf van beeldend kunstenaars en vormgevers. Resultaat is een drietal verschillende definitief te plaatsen energie opwekkende kunstwerken, passend in het cultuurlandschap van de gemeente Zijpe. Hiervoor is een budget van ca € 350.000,-- gereserveerd. Beeldend kunstenaars en vormgevers kunnen zich tot maandag 28 april aanmelden voor de eerste selectieronde.

Het opdrachttraject
Eerste fase: Kunst en Cultuur Noord-Holland selecteert tien kunstenaars en/of vormgevers op basis van hun cv, motivatie en professionaliteit.
De geselecteerde kunstenaars en/of vormgevers ontmoeten onderzoekers windenergie voor informatie-uitwisseling in een ‘kick-off' bijeenkomst, op 16 mei in de Nollen in Den Helder. Hierna start een ‘incubatietijd' waarbij dezelfde groep kunstenaars en/of vormgevers onderzoek verrichten naar de creatieve, poëtische en beeldende mogelijkheden binnen het thema windenergie in de landelijke omgeving van Zijpe. Deze fase resulteert in eerste schetsvoorstellen in de vorm van tekeningen, maquettes of fotomontages die gepresenteerd worden in een publiekstentoonstelling in de omgeving van Zijpe.
Voor participatie, onderzoek en schetsvoorstelling wordt een vergoeding van € 700,-- geboden.

Tweede fase: Een selectiecommissie selecteert drie kunstenaars.
Zij worden uitgenodigd om hun schetsvoorstel uit te werken tot een voorlopig en een definitief ontwerp. Deze fase voltrekt zich naar verwachting in het najaar van 2008.

Vergoeding
De vergoeding voor het voorlopige en het definitieve ontwerp voor de drie geselecteerde ontwerpen is conform de landelijke voorwaarden voor kunstopdrachten in de openbare ruimte. Het totale productiebudget voor de realisatie van de drie kunstwerken is ca 350.000,--.

Kunst en Cultuur Noord-Holland organiseert het wervings- en selectietraject van deze opdracht. Voor meer informatie over de opdracht en de aanmeldingsvoorwaarden zie http://www.createdinnoordholland.nl/