Menu

Vanaf begin september 2012 vindt in Park Groot Vijversburg in Tytsjerk de tentoonstelling Narcissus plaats, onder auspiciën van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. De tentoonstelling zal twee maanden duren. Een externe deskundige commissie maakt een selectie van ongeveer 10 beeldhouwers, die elk met gemiddeld twee werken vertegenwoordigd zullen zijn. Als thema is gekozen voor de mythische figuur Narcissus.


Over Narcissus gaan veel verhalen, maar de beroemdste versie is het gedicht van Ovidius in ‘Metamorfosen’ (gedaanteverwisselingen). Narcissus was beeldschoon, en zou volgens een voorspelling een lang leven beschoren zijn, als hij maar nooit een blik op zichzelf zou werpen. Hij mocht zich niet spiegelen, zichzelf niet zien. Dat was geen probleem, want Narcissus was uitsluitend geïnteresseerd in de jacht. Velen werden verliefd op hem, maar die liefde beantwoordde hij nooit. De bekendste afgewezen geliefde is Echo. Van haar bleef uiteindelijk alleen haar stem over.

Ook met Narcissus liep het niet goed af. Het noodlot wilde dat hij zich per ongeluk spiegelde in het water van een bron. Hij werd onmiddellijk zo verliefd op zijn eigen spiegelbeeld, dat hij zich er niet meer los van kon maken en wegkwijnde. Precies op die plek kwam een bloem tot bloei: de narcis.

In de literatuur en de beeldende kunst is het verhaal van Narcissus op verschillende manieren geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld als een waarschuwing voor te veel eigenliefde of ijdelheid. Of als een illustratie van het onvermogen van de mens zichzelf te kennen: het lukt Narcissus immers niet zichzelf te kussen of te omarmen. Wat de verklaring ook is, Narcissus ondergaat een metamorfose doordat hij aan zijn spiegelbeeld ‘gekleefd’ blijft.

Stel je voor dat Narcissus zich in een van de vele vijvers in Park Vijversburg spiegelt. Of dat een van de pauwen in het park – symbool van ijdelheid en pronkzucht – dat zou doen. Of dat je evenbeeld het slechte (of juist het goede) in je reflecteert.

Of stel je een metamorfose voor, bijvoorbeeld die van het park in het uitbundige licht van een zonnige lentedag – met het eerste pikante groen – tot die in de herfst met zijn gepoederde tinten. Of van een beer op je pad die een boomstronk wordt. Wie of wat dan ook kan zich spiegelen of veranderen in iets onverwachts.


Locatie

Park Groot Vijversburg bestaat uit een negentiende-eeuwse villa, gelegen in een met veel zorg onderhouden park met slingerpaden, oude bomen en veel vijvers. Wat vijvers betreft doet het zijn naam eer aan.

Het park rond de villa is vanouds gratis toegankelijk. Dat was de wens van de laatste bewoner, Age Looxma Ypeij, toen hij zijn bezittingen naliet aan Stichting Op Toutenburg, die landgoed en park tot de dag van vandaag beheert en onderhoudt. Een laagdrempelig, avontuurlijk park, met voor volwassenen en kinderen uitnodigende plekken, doorkijkjes en wandelmogelijkheden. De website van het park http://www.vijversburg.nl/ geeft er een goed beeld van.

Sinds 1997 organiseert de Stichting regelmatig tijdelijke exposities van ruimtelijk werk. Een curator nodigt daarvoor (inter)nationale beeldhouwers uit om rond een overkoepelend thema een installatie of object te leveren of te maken. Tot nu toe zijn er zes tentoonstellingen geweest, met tussenpozen van twee tot drie jaar.

Sinds 2000 is Stichting Op Toutenburg bezig met het realiseren van een belangrijke verbouwing en uitbreiding van zowel villa als park. In 2013 moet de uitbreiding zijn beslag hebben gekregen. Dit alles levert een pauze op in de organisatie van tentoonstellingen. Het tentoonstellingsvoorstel van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers werd door de bestuurders dan ook positief ontvangen.

Het park biedt veel plekken voor beelden, waaronder de vijvers. Daarnaast zijn er enkele binnenlocaties: in Villa Vijversburg en in het theehuis. Video behoort daar tot de mogelijkheden. Verder kent het park een aantal bijzondere plekken zoals een grot, een hermitage, een oranjerie en de blauwe koepel. Vanwege het toegankelijke karakter leent het park zich goed voor objecten die uitnodigen tot interactie. Omdat er weinig toezicht is, dienen de objecten vandalismebestendig te zijn.


Praktische gegevens

De tentoonstellingsorganisatie nodigt leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers uit documentatie in te dienen over een of twee kunstwerken – voor binnen of buiten - waarin zij hun visie op Narcissus geven. Het in te leveren materiaal kan bestaan uit foto’s, schetsen, tekst met eventueel een verwijzing naar een website.

Het materiaal heeft een A4-formaat en dient in tweevoud, uiterlijk 20 december  2011 in het bezit te zijn van de Stichting. De documentatie kan niet per e-mail aangeleverd worden.

 

Criteria die bij de selectie een rol spelen zijn kwaliteit, originaliteit, relatie tot het thema, wisselwerking met de omgeving, samenhang tussen de te verwachten werken en uitvoerbaarheid. De selectie is in handen van kunsthistorica Loes Rotshuizen. Zij zal geassisteerd worden door Margreet Mulder, ook kunsthistorica. Beiden hebben ervaring opgedaan in de Provinciale Adviescommissie voor Beeldende Kunst in Friesland.


De geselecteerde kunstenaars ontvangen in ieder geval een vergoeding voor de reis- en transportkosten. Voor stageldvergoeding wordt subsidie aangevraagd. Of dat lukt, is nu nog niet duidelijk.

De organisatie levert technische ondersteuning bij de plaatsing van de objecten.

Het ligt in de bedoeling bij de tentoonstelling een catalogus uit te geven en de werken te verzekeren.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Piet Bonte van Stichting Op Toutenburg (T 0511-432427) of

Lia Versteege, coördinator voor de NKvB (T 0513-571128) - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Stichting Op Toutenburg

Swarteweisein 2

9255 JB Tytsjerk