Menu

Deadline: 1 november 2011

Het Fonds BKVB en het NWO doen een oproep voor de tweede ronde van 'Promoveren in de Kunsten', waarbij twee promotieplekken (PhD) ter beschikking worden gesteld die beeldend kunstenaars de gelegenheid biedt te promoveren op een zelfgeformuleerd onderzoeksvoorstel. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november 2011.

Een promotie in de kunsten behelst een specifieke vorm van kennis die het resultaat is van een creatief onderzoeksproces, waarbij het kunstwerk en het discours in gelijke mate de aandacht krijgen. Deze PhD-mogelijkheid voor beeldend kunstenaars komt voort uit het beleidsplan 2009-2012 waarin het Fonds BKVB aankondigde om de theoretische bezinning op de kunst en kunstproductie te stimuleren om het werk van de kunstenaar ook door middel van reflectie centraal te stellen.

Het moet gaan om nieuwe vormen van onderzoek - met nadruk om onderzoek dat is gegrond in en gericht op de praktijk van de kunsten en verbinding legt met bestaande vormen van academisch onderzoek. Met het project ‘Promoveren in de Kunsten’ willen het Fonds BKVB en NWO de band tussen kunst en wetenschap versterken, en recht te doen aan opkomende, innovatieve onderzoeks- en kunstpraktijken in een veranderend artistiek en academisch landschap. Een cruciaal aspect van een promotie in de kunsten is dat het artistieke product en proces onlosmakelijk deel zijn van het onderzoek. Dat betekent dat met een promotie in de kunsten niet langer wordt uitgegaan van een tegenstelling tussen artistieke en discursieve methodes van kennisontwikkeling, maar van het samengaan van deze twee werkwijzen als specifieke vorm van kennisvermeerdering en interpretatie van de werkelijkheid. Beide componenten zijn gelijkwaardig. Kunst als onderzoek dient niet alleen het belang van kunst als speciale vorm van kennis te onderstrepen, maar ook om een te beperkte definitie van kunst te doorbreken.

De call for proposals en de richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag zijn inmiddels beschikbaar, klik hier. In de call staan de verdere procedure, planning en criteria toegelicht. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij NWO. De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 november 2011. De aanvraag moet ondersteund worden door een hoogleraar die is verbonden aan een Nederlandse universiteit én door een begeleider uit de kunstwereld, verbonden aan een kunstopleiding. Daarnaast is het de bedoeling dat voor elk project een ruimere begeleidingsgroep wordt samengesteld die bestaat uit experts in specifieke onderdelen van het onderzoek. Voor de beoordeling van de ingediende voorstellen voor promotieonderzoek is een aparte commissie ingesteld met expertise uit zowel het wetenschappelijke als het artistieke veld. Aanvang van de promotietrajecten is september 2012.

Voor meer informatie zie www.nwo.nl / www.fondsbkvb.nl
Na de eerste oproep in 2010 werden Jeremiah Day en Yvonne Dröge uit een grote groep aanmeldingen met onderzoeksvoorstellen van beeldend kunstenaars geselecteerd voor een promotietraject dat inmiddels van start is gegaan en intensief wordt gemonitord.
Contactpersonen
•    Dhr. S. van Teeseling (Fonds BKVB) tel. 020-5231522, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
•    Mw. dr. E.O. Gerritsen (NWO) tel. 070-3440821, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.