Menu

WG-Kunst in Amsterdam organiseert dit jaar voor de tweede keer een Kerst Sale, waarbij kunstwerken worden verkocht tegen een vaste prijs van 100 euro. Vorig jaar was dat een groot succes. Dit jaar moeten de kunstenaars een tientje betalen voor deelname en mogen er maximaal drie kunstwerken te koop aangeboden worden. Vooral die vaste prijs van 100 euro schoot Kringlid Fred Broekkamp in het verkeerde keelgat, lees hier zijn commentaar...

Beste WG-Kunst,

Hoewel de gedachte van een kersttentoonstelling met klein werk een goed idee is, kan ik deze vorm van weggeefprijsjes slecht waarderen. Het onderwaardeert de inspanningen van de kunstenaar en het brengt veel te weinig op voor de nodige broodwinning. Dit soort verkoop (vergelijkbaar met de voordelige verkooptentoonstellingen van hobby-kunstenaars) bedreigt ook de professionele kunstenaar in zijn/haar bestaan. 

Allereerst:
U schrijft: Honderd euro is voor een kunstwerk nauwelijks een reële prijs maar voor veel mensen een groot bedrag. U geeft hier zelf toe dat dit geen reële prijs is.

Dan:
WG Kunst berekent slechts een provisie van 10%. Dit betekent dat je als kunstenaar 90 euro ontvangt en WG Kunst 10 euro per verkocht werk. Dus voor de kunstenaar geen 100,00 maar 90,00, mín nog eens 6% BTW en er gaat ook nog eens 10 euro deelnamekosten van af! Trek daar ook de vervoerskosten vanaf, dan blijft er nog veel minder van over, zeker als je op grote afstand woont. Bovendien geeft het de klant een volkomen verkeerd beeld van de ware kosten die met het maken van kunst gemoeid zijn. Dus je maakt als het ware de markt kapot.

Een kersttentoonstelling met klein werk op zich vind ik nog steeds een goed idee. Maar hier werk ik niet aan mee.

Met vriendelijke groet,
Fred Broekkamp

Op deze brief reageerde David de Visser van WG Kunst:

Beste Fred,
Hierbij reageren wij op je mail over onze Kerst Sale!!! 2010.
De WG Kunst Kerst Sale!!! was vorig jaar zo’n succes dat wij het dit jaar weer organiseren. Wij hebben een aantal Amsterdamse kunstenaars uitgenodigd om mee te doen. Er hebben zich inmiddels al meer dan 80 kunstenaars aangemeld en er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. Uiteraard staat het iedereen vrij om al dan niet op onze uitnodiging in te gaan.

Achterliggende gedachte bij een uitverkoop is, dat het aangebodene eigenlijk veel meer waard is maar voor de gelegenheid voor een speciale (lage) prijs wordt aangeboden. Het blijkt dat sommige kunstenaars het plezierig vinden om letterlijk ruimte in hun atelier te maken. Vorig jaar heeft een aantal kunstenaars echt ‘opruiming’ gehouden. Andere kunstenaars hebben speciaal iets gemaakt. In alle gevallen kiezen de kunstenaars werk uit wat zij voor € 100 willen verkopen. Op een bedrag van  € 100 wordt noch door de kunstenaar noch door WG Kunst veel verdiend.

Wij hebben de indruk, dat de WG Kunst Kerst Sale!!! vooral een nieuwe markt aanboort, mensen aantrekt die nog nooit eerder een galerie zijn binnengekomen.. Er is ook  veel belangstelling van kunstenaars onderling om iets van een collega-kunstenaar te kopen. Het verheugt ons dat veel kunstenaars er bewust voor kiezen om een paar werken beschikbaar te stellen voor deze laagdrempelige verkooptentoonstelling.

Met vriendelijke groeten
Alexandra Timmer & David de Visser
WG Kunst  

Reactie van Fred Broekkamp op het antwoord van David de Visser van WG Kunst:

Hallo David,
De uitnodiging om deel te nemen aan Kerst Sale!!! 2010 kwam via de NKvB. Ik kan mij voorstellen dat het voor tekeningen e.d. voor kunstenaars die in A'dam wonen nog haalbaar is. Blijft voor mij staan dat het geen reële prijs is en je een verkeerd beeld creëert van waarin kunst ontstaat en groeit. Het ís geen medium voor de uitverkoop. En logisch dat je een nieuwe markt aanbreekt als het zo onder de prijs is. Voor mij blijft staan dat je de markt kapot maakt.
Vriendelijke groeten,
Fred Broekkamp