Menu

20101120Schreeuwen320101120Schreeuwen2

Een Schreeuw moet helpen tegen culturele kaalslag

Op 20 November Schreeuwt Nederland om Cultuur

In 63 steden worden aanstaande zaterdag publieksmanifestaties georganiseerd in het kader van NEDERLAND SCHREEUWT OM CULTUUR. Een paar highlights: In Rotterdam komt een havensymfonie: een duet tussen de boten in de haven en de mensen op het Schouwburgplein, in Leeuwarden zal symbolisch kunst aan de wilgen worden gehangen, in Ruurlo laten 1350 muzikanten van zich horen en in Utrecht zal de 9e symfonie van Beethoven op verschillende manieren worden gespeeld met een zo groot mogelijk orkest en speciaal geschreven teksten.  Niet alleen de landelijke pers is uitermate geïnteresseerd, ook de lokale pers is van de partij. Verschillende plaatsen hebben lokale bladen zover gekregen de poster mee te drukken en mee te verspreiden en verschillende drukkers sponsoren lokale acties. 
Om te zien in welke steden je zelf kunt deelnemen, zie: www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl
Op 22 november volgt de manifestatie Leve de beschaving! van kunstenaars zelf in de Heineken Music Hall, gepresenteerd door Freek de Jonge en Giel Beelen. Met bijdragen van o.a. Moke, Ernst Daniël Smid, Giovanca, Les Miserables, Hans Kesting en Halina Reijn, De Nits, Izaline Calister, Introdans, Carel Kraayenhof, het Nederlands Danstheater, Cesar Zuiderwijk, het Leerorkest, NUHR, Liza Ferschtman, de Nederlandse Opera Stichting, Gijs Scholten van Aschat, Ramsey Nasr, Ruth Jacott en vele kunstinstellingen- en opleidingen. Het programma wordt die avond live uitgezonden op Nederland 2 van 20.00 tot 22.00 uur. Kaarten zijn hier te bestellen.
Enkele impressies van schreeuwen: Filmpjes van Gezond Verstand op Youtube, Het Nationale Ballet schreeuwt en Filmschreeuwen verzameld door het EYE filminstituut. 

DE VERENIGING PUBLIEK gaat op 20 november van start
Voor de miljoenen Nederlanders, jong en oud, die actief kunst beoefenen of die genieten van een avondje uit, een museum of andere kunstuitingen is er vanaf 20 november een vereniging: PUBLIEK. Het doel van Publiek is het behartigen van hetledenbelang door de kwaliteit, de veelzijdigheid, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het culturele aanbod in Nederland te bevorderen. De contributie bedraagt 12,- per jaar. Leden krijgen hiervoor de zekerheid dat hun stem wordt gehoord in Den Haag en waar het maar nodig is. Publiek heeft veel plannen om service en producten aan leden aan te bieden en wil dit aanbod vanaf het begin samen met haar leden ontwikkelen. Kunsten '92 vindt dat de stem van het publiek te weinig wordt gehoord en ondersteunt dit particuliere initiatief van harte. Voor meer informatie zie: www.publiek.nl

BTW verhoging gaat toch door
De VVD zal niet instemmen met het door GroenLinks en PvdA ingebrachte alternatief voor de BTW-verhoging op kaartjes voor podiumkunsten en aan- en verkopen van beeldende kunst. Dit bleek tijdens het debat over het belastingplan 2011 dat afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer werd gevoerd. VVD-Kamerlid Neppérus gaf aan dat het amendement om in plaats van de BTW de assurantiebelasting verder te verhogen de VVD-fractie aanspreekt. De PVV staat de VVD echter niet toe hierin af te wijken van het regeerakkoord, waarmee de BTW-verhoging een feit wordt. D66 diende in de tweede termijn een motie op een amendement in om de btw-verhoging voor de podiumkunsten een jaar uit te stellen en voor kunstaankopen 9 maanden. Staatssecretaris Weekers tekende aan dat het ter discussie stellen van de btw-verhoging tegen het regeerakkoord ingaat, over de dekking van de motie kon hij zich niet uitlaten omdat de gevonden post (schrappen kleine-banenregeling) bij Sociale Zaken ligt. Vanmiddag worden de moties en amendementen in stemming gebracht. De kans dat dat dit gaat lukken is klein. Zie ook het overzicht van alle bezuinigingen.