Menu
kunsten92-logo.jpg"Dit wordt geen leuke middag". Met deze mededeling, opende Ad 's-Gravesande zondag 29 augustus 2010 in een bomvolle zaal het Paradisodebat dat Kunsten '92 met het Directieoverleg Amsterdamse Culturele Instellingen en Paradiso organiseerde. Als het volgende kabinet inderdaad 20% gaat bezuinigen dreigt kaalslag in de sector.

Bastiaan Vinkenburg van Bureau Berenschot presenteerde vervolgens onderzoek naar de bijdrage van kunst en cultuur aan de economie en concludeerde dat dit maar liefst 70 miljard op jaarbasis bedraagt. Ook werd onderzocht hoe inkomsten en uitgaven van gesubsidieerde culturele instellingen zijn opgebouwd. Er zit weinig vet op de botten was de conclusie. Een bezuiniging zal snel ten laste komen van de activiteiten. (zie website voor het onderzoek en de presentatie).

Vier sprekers gingen vervolgens in op de relatie tussen cultuur, economie en maatschappij.
Zef Hemel, stadsplanner van de Amsterdamse dienst ruimtelijke Ordening, legde uit dat voor stedelijke ontwikkeling kunst en cultuur noozaak zijn. Hij spreekt liever van investeren in, dan van subsidieren van cultuur.

Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands liet aan de hand van zijn eigen festival zien hoe relatief kleine subsidies in het popcircuit fungeren als springplank voor talent binnen en buiten de Nederlandse grenzen.

Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, legde uit welke rol uniek cultuuraanbod speelt voor het toerisme en wat toerisme voor cultuur betekent. Meer samenwerking betekent winst voor beiden was zijn stelling.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, gaf de sector een aantal do's en don't-s mee. Zijn boodschap was in het kort: maak gebruik van de harde cijfers, maar vergeet niet dat niet alle waarde zich financieel laat uitdrukken. Wat de sector niet moet doen is pretenderen dat het allemaal niet minder of beter kan.

Debat
Het tweede deel betrof een levendig debat tussen de cultuurwoordvoerders van de politieke partijen en een panel bestaande uit Piere Audi (Nederlandse Opera, Holland Festival) Axel Rüger (Van Gogh Museum) en Hans Waege (Rotterdams Philharmonisch Orkest). Hoewel de VVD en CDA de kaarten op de borst hielden wat betreft de formatie bevestigde Marc Harbers (VVD) nogmaals dat de VVD in haar verkiezingsprogramma uitgaat van 200 miljoen bezuiniging op het cultuurbudget. Het CDA liet bij monde van Nicolien van Vroonhoven, voorheen cultuurwoordvoerder en nu gemeenteraadslid in Den Haag, weten dat in de berekeningen uit te gaan van een bezuiniging van 60 miljoen. Volgens Mariko Peters (GroenLinks) heeft van de partijen betrokken bij de formatie alleen de PVV een duidelijke visie op cultuur, zij verweet het de VVD en het CDA dit niet te hebben.

Een uitgebreid verslag, speeches en presentaties vindt u op de website van Kunsten '92.