Menu

a-marishieldsboomnwwest.jpgIn de week van 5 tot en met 9 juli 2010 is de eerste fase van het boomproject van Kringlid Mari Shields voltooid. Op de hoek van de Burgemeester Roellstraat en de Burgemeester Van Leeuwenlaan in Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer te Amsterdam staat een te oude populierboom. De boom maakte deel uit van een populierenrij langs een weg die er al was toen hier alleen nog grasland en koeien waren. Alle andere polpulieren zijn ooit gekapt, alleen dit exemplaar staat er nog. Er vallen spontaan takken af van deze meer dan 30 meter hoge reus. Om veiligheidsredenen werd besloten ook deze populier te kappen, maar een bewonersgroep nam het initiatief om er iets moois mee te doen. Zij vonden Mari bereid om dat te doen. Alle gevaarlijke, hangende takken zijn weggehaald, de toppen van de resterende takken zijn ingekort tot 22 meter hoogte en het geheel is van de bast ontdaan. Na een droogperiode van minstens een maand zal de boom geschilderd worden. Op 16 juli 2010 besteedde ook Het Parool aandacht aan dit kunstwerk van Mari.

b-marishieldsboomnwwest.jpg

c-marishieldsboomnwwest.jpg