Menu
Goddelijke kunst, over het transcendente in de kunst

Wat is religieuze kunst? Dat een kunstwerk religieuze motieven uitbeeldt, is volgens sommigen niet voldoende om kunst echt religieus te noemen. Kunst zonder uitgesproken religieuze motieven kan immers ook een religieuze ervaring oproepen. Wanneer is er sprake van echt religieuze kunst? Als een kunstwerk de toeschouwer confronteert met het transcendente? Als God of het goddelijke daadwerkelijk wordt ervaren, weliswaar altijd verborgen en versluierd, maar toch reëel aanwezig en werkzaam?
Met prof.dr. Erik Borgman, prof.dr. Sylvain De Bleeckere, prof.dr. Frans Maas, drs. Philip Verdult, drs. Daan Van Speybroek, prof.dr. Sible de Blaauw, Prof.dr. Martin Hoondert en Renée van Riessen.

Deelname kost € 35,-.
Medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen betalen € 25,-.
Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen betalen € 15,-.

De deelnemersbijdragen zijn inclusief lunch, koffie en thee.
Tijdens dit symposium kunt u het boek God en kunst. Verdwijnen en verschijnen van het religieuze in de kunst tegen een gereduceerd tarief aanschaffen.
Inschrijven is verplicht.
 
Datum: zaterdag 21 maart 2009
Tijd: 10.30 uur - 17.00 uur 
Locatie: Aula, Comeniuslaan 2, Campus Radboud Universiteit Nijmegen.

Organisatie: Soeterbeeck Programma

Meer informatie op: http://www.ru.nl/sp/goddelijkekunst