Menu

Door John Oomkes (HAARLEMS DAGBLAD)

De grootste verrassing van de nog altijd niet geheel afgeronde renovatie van het Provinciehuis van Noord-Holland bevindt zich niet in de Statenzaal. Het zijn niet de op zich overtuigende, prijswinnende armaturen van Michel van Overbeeke, die de Statenzaal opsieren. Daar vlak bij, in de Blauwe Kamer, is een fraai lichtontwerp gekomen van de hand van Bert van Loo.

chandelier.jpgHaarlemmer Van Overbeeke won eervorig jaar de wedstrijd voor een nieuw lichtontwerp. Zo’n wedkamp, zoals in dit geval door de provincie Noord-Holland werd uitgeschreven, kent doorgaans slechts één winnaar. In dit geval werd nr. 2, Bert van Loo uit Amsterdam, benaderd met de vraag of hij zijn ontwerp iets wilde aanpassen voor een andere ruimte. Die lenigheid van geest levert dus nog veel meer winnaars op. Waar Van Overbeeke met zijn postmoderne ontwerp op een feestelijke, clowneske manier de draak steekt met de statigheid van de grote vertrekken, daar voegt de nieuwe lamp van Bert van Loo -overigens een internationaal vermaarde Nederlandse glaskunstenaar- zich perfect in de laat-achttiendeeeuwse glamour van de Blauwe Kamer. Het is een ’perfect match’ en een voorbeeld van wat ’out of the box’-denken kan opleveren. Gerrit Bosch, ambtelijk adviseur bij de renovatie: ,,Ik heb Bert gevraagd of hij bij zijn ontwerp de ellipsvorm van de zaal wilde respecteren en zich beperken tot de kleuren die deze stijlvolle ruimte domineren. De eerlijkheid gebiedt dat de kamer nog niet eens àf is. De draperiën hangen er al wel, maar de gordijnen zijn nog niet af.’’