Menu
logofnvkunstkeurmerklowres.jpgHet is zover sinds 15 november 2008 bestaat er een kunstkeurmerk. Minister Plasterk opende een tentoonstelling in het FNV kantoorgebouw aan de Naritaweg in Amsterdam en deelde bij die gelegenheid het eerste kunstkeurmerk uit.

Het kunstkeurmerk is bedoeld voor instellingen die tentoonstellingen organiseren en gaat niet over de kwaliteit van de kunstwerken, maar over de kwaliteit van het instituut of instelling. Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen zo’n keurmerk krijgt. Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De FNV gaat in deze voorop en wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen en laten zien dat het anders en beter kan dan de nu toegepaste praktijk. De praktijk zoals die was en veel te vaak nog is:
• Provisieberekening van galerie is 50%
• Musea betalen geen hang- en staangelden
• Non-profitorganisaties hebben geen budgetten om onkosten te betalen, die kunstenaars onvermijdelijk maken wanneer ze tentoonstellen
• Verschillende overheden, zoals Gemeenten en Provincies, passen al dan niet vergoedingsregelingen toe die vaak ontoereikend zijn
• Voor zover bekend is er geen regelgeving m.b.t. vergoeding voor transport, bijdrage aan uitnodigingen, verzekeringskosten en vergoeding voor werkzaamheden verricht door de kunstenaar

Tijdens een forumdiscussie tussen verschillende aanwezigen (VNG, Tweedekamerlid, wethouder grote gemeente, Nederlandse Gallerie Associatie en de Mondriaanstichting) was men het er over eens dat er aan kunstenaars toch ook wel wat betaald zou moeten worden voor hun inspanningen. Over de hoogte van vergoedingen bestond geen duidelijkheid. Ook werden er voortdurend oneigenlijke vergelijkingen gemaakt tussen profit- en non-profitinstellingen. Kortom veel gepraat met weinig resultaat.

Om een lang verhaal kort te maken plaatsen we hieronder een opsomming van de praktijk zoals die zou moeten zijn volgens de Nederlandse Kring van Beeldhouwers:
• De provisieberekening van de galerie mag netto niet hoger zijn dan 33% van de nettoprijs van het werk
• Verzekeringen, uitnodigingen en openingskosten komen in alle gevallen voor rekening van de organiserende partij
• Alle rijks-, provincie- en gemeente-instellingen dienen hang- en stageldvergoeding toe te passen, die gerelateerd is aan de inkoopwaarde van de getoonde kunstwerken (bv. 5 %). Deze regels gelden voor bedrijven of non-profitinstellingen.
• Transportkosten worden vergoed, tenzij anders overeengekomen
• Reis- en verblijfkosten van de kunstenaar worden vergoed, tenzij anders overeengekomen
• Wanneer de kunstenaar verzocht wordt werkzaamheden te verrichten zal daar een vergoeding tegenover staan van minstens € 50,= per gewerkt uur

Alleen wanneer aan al deze regels wordt voldaan zal de NKvB graag een keurmerk van goed gedrag uitgeven.

bvl