Menu
Sinds vrijdag 25 mei 2012 om 12.00 uur is de definitieve tekst van het Lenteakkoord bekend en gelukkig is er nu geen twijfel meer:

DE BTW OP BEELDENDE KUNST IS WEER TERUG NAAR 6% 

Eerder deze week klonken er alleen nog maar geruchten, maar lezing van tekst die vandaag werd gepresenteerd leerde ons dat:

BTW podiumkunsten en kunstvoorwerpen per 1 juli naar 6% 
Per 1 juli 2012 is op de podiumkunsten en kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzameling en antiquiteiten het verlaagde btw-tarief van toepassing. Tegelijkertijd met verzending van de Voorjaarsnota zal, vooruitlopend op wetgeving, een beleidsbesluit gepubliceerd worden waarin het overgangsrecht voor podiumkunsten is geregeld. Hierdoor zal op vooruitbetalingen vanaf publicatiedatum beleidsbesluit ten behoeve van voorstellingen op of na 1 juli 2012 het verlaagde btw-tarief toegepast mogen worden.

volg voor de volledige tekst deze link 
De NKvB is blij met deze hersteloperatie en feliciteert de politici die de moed hebben gehad deze beschamende btw-verhoging van december 2010 teniet te doen!

Blijdschap Kunstensector