Menu

De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) neemt het initiatief tot de petitie ‘Geef kunstenaars tijdelijke uitkering met behoud kunstenaarschap’. De BBK wil met deze petitie de Tweede Kamer oproepen tot het maken van een initiatiefwet, waarbij de succesvolle elementen van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) worden opgenomen in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Kunstenaars werken als zelfstandigen. Het opzetten van een zelfstandige beroepspraktijk kost tijd. Het duurt een paar jaar voor er winst uit de onderneming komt. Meer nog dan bij andere vakgebieden is de markt voor kunst moeilijk, waardoor het langer duurt voordat de beroepspraktijk rendabel is. De Wwik voorzag hierin. Het was naast een tijdelijk vangnet voor de gevestigde kunstenaar ook een stimulering voor de startende kunstenaar, waarbinnen zij konden werken aan een zelfstandige beroepspraktijk. En met succes: 84% van de Wwik'ers
was daarna zelfstandig actief als kunstenaar, 94% deed geen beroep meer op de bijstand.

Na afschaffing van de Wwik heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de staatssecretaris is verzocht te onderzoeken op welke manier de succesvolle delen van de Wwik opgenomen kunnen worden in het Bbz. De resultaten zouden in mei gepresenteerd worden, tot nu toe is dit nog niet gebeurd. De BBK ziet dit als een gemiste kans. Juist in een periode waarin van kunstenaars steeds meer verwacht wordt zich als ondernemer op te stellen kan een dergelijke regeling uitkomst bieden. Het kan bovendien budgetneutraal gedaan worden. Het kost de staat dus niets extra, terwijl het alternatief, de bijstand, de overheid klauwen met geld kost. Bovendien is de bijstand niet ingericht op zelfstandigen. Een echt alternatief is het daarmee niet.

Help mee en vraag de Tweede Kamer de succesvolle elementen van de Wwik op te nemen in de Bbz. Onder teken de petitie op www.kunstenaarsnadewwik.petities.nl.