Menu
Rondetafelgesprek musea en cultuurwoordvoerders Tweede Kamer: goed begin
10 november 2011

Tweede Kamer cultuurwoordvoerders voerden 9 november een gesprek met de Nederlandse musea voor moderne en hedendaagse kunst. Het gesprek was het resultaat van een oproep van deze musea in een landelijke advertentie op 19 september jongstleden met de tekst: ‘Wat nu kapot gemaakt wordt gaat voor altijd verloren, politici praat met ons!’ Het gesprek werd ingeleid met twee korte statements van Sjarel Ex (directeur Museum Boijmans Van Beuningen) en Alexander van Grevenstein (Bonnefantenmuseum). De sfeer in de discussie was voorzichtig en aftastend, maar onder de streep positief en opbouwend. De discussie werd besloten met het verzoek vanuit de commissie om later verder te praten, het liefst verbonden aan een museumbezoek.

In het gesprek kwamen concrete zaken aan de orde waaronder de geefwet verhoging, de indemniteitsregeling en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor de opleidingen. Terugkerend thema in het gesprek was de verhouding tussen het Rijk en de lagere overheden. Verschillende Kamerleden drukten hun verbazing uit over de landelijke oproep die overwegend door gemeentemusea was ondertekend. De museumdirecteuren maakte daarop duidelijk dat de kunstsector bij uitstek een hybride bouwwerk is waar het Rijk en de lagere overheden elkaar op talrijke punten kruisen. De musea voelen niet dat het Rijk zich van deze verwevenheid afdoende bewust is en dat het hierdoor het effect van haar eigen maatregelen niet goed overziet. De musea riepen op tot een coherente en integrale visie op kunst en cultuur in Nederland met een heldere rolverdeling voor Rijk en lagere overheden gericht op de lange termijn. Hiervoor kan de Kamer profiteren van de praktijkervaringen van de musea en uitwisseling op dit punt is dan ook inzet voor een volgend gesprek.

Aanwezig bij de discussie waren namens de acht adverterende musea voor moderne en hedendaagse kunst Sjarel Ex (Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam), Ulrike Erbslöh (Van Abbemuseum, Eindhoven), Alexander van Grevestein (Bonnefantenmuseum, Maastricht), Edwin Jacobs (Centraal Museum, Utrecht) en Patrick van Mil (Stedelijk Museum, Amsterdam).  Bij de woordvoerders was Mariko Peters van Groen Links verhinderd.