Menu

Van: Adri Verhoeven
Aan: Frits Vanen
Datum: 24 februari 2012
Onderwerp: bestuur NKvB


Beste Frits,

Ingezonden brief van Frits Vanen

Aan het dagelijks bestuur,

Een brief van een collega aan alle collega’s van de Kring.


NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
23 oktober 2011