Menu

Stand van zaken rond de RV's 

Het starten van activiteiten door de regiovertegenwoordigers neemt meer tijd in beslag dan ik gehoopt en gedacht had. Het is moeilijk mensen te activeren. Dit heeft m.i. grotendeels te maken met het feit dat er weinig PR informatie voor ze beschikbaar is.

De afgelopen maand heeft onze webmaster op de achtergrond een groot aantal ingrijpende verbetering in de website aangebracht. De belangrijkste programmatuur is ververst (Joomla! 2.5.20) en dat gaat niet zonder horten en stoten, maar daar zullen de meeste bezoekers van onze site helemaal niets gemerkt hebben. Er zijn echter nog wel een paar onvolkomenheden zoals in de zoekmachine, die nog niet altijd de juiste resultaten produceert.

De Kascommissie heeft de boeken van 2013 gecontrolleerd. De commissieleden Gonda van der Zwaag en Frode Bolhuis doen verslag en zijn onder de indruk van de precisie en het correcte verslag; hoe kan het ook anders met een econoom als penningmeester en een oud-medewerker van KPMG als degene die de boekhouding daadwerkelijk bestierde! Allen daarvoor dank, namens het bestuur!
Hieronder het verslag van de twee kascommissieleden:

De jaarcijfers van 2013 zijn opgemaakt.


Volg deze link voor het Verslag van de Algemene ledenvergadering 
Volg voor de begroting 2014 en meer deze link...
Klik voor de agenda op Lees meer