Menu

Overzicht 23 aug 2018
NKVB inz Sypesteyn
Uitgaven Inkomsten
Totaal reiskosten

2449,24

Heinfonds

3327,75

Bernhardfonds


3000,00
Totaal stagelden 5000,00
NKVB 600,00

Groeneveld

145,20

M.Schilder

100,00

decl L.vd Band

154,18

Groeneveld

278,30

Smit Uitgeverij

197,23

Bennekum

544,50

M.Schilder

1403,60

totaal

 

totaal

 

stageld per exposant

 


subtotaal 8600,00
2823,01

8600,00

totaal

€ 3.327,75 : 15 = € 221,85

 


8600,00

Geachte exposant.
Bovenstaand ziet u de afrekening van de expositie Sypesteyn. Dat het zo lang geduurd heeft is
veroorzaakt door onenigheid over de uiteindelijke hoogte van de toegezegde subsidie, te verlenen
door K.F.Heinfonds. Aanvankelijk € 7500 toegezegd is door het wegvallen van een onderdeel van
deze expositie het bedrag al teruggebracht naar € 6000,-. Het overleggen van de eindafrekening
heeft er toe geleid dat gezien de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke uitkomst het
K.F.Heinfonds zijn bijdrage verder heeft teruggebracht naar € 3000,- Als bestuur hebben we er van
alles gedaan om in ieder geval de € 6000, te verkrijgen. Helaas is dat niet gelukt.
Zoals u bekend is het beleid van de vereniging erop gericht om maximaal een bedrag van € 600 bij
te dragen in gemaakte PR kosten. Een bijdrage in de stagelden is geen staand beleid.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geinformeerd. Op korte termijn kunt u een bedrag van
€ 221,85 tegmoet zien. Voor alle duidelijkheid: dit bedrag is inclusief BTW.
Vriendelijke groeten
Namens het bestuur van de NKVB
Willibrord Wedemeijer, penningmeester.

Van onze penningmeester. Het definitieve jaaroverzicht 2017.
jaaroverzicht 2017


Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB 11 juni 2017

Datum:11 juni 2017, aanvang 12.00 uur

Plaats:A08 Events, KNSM-Laan 808 , Amsterdam

Bestuur:Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester; Merel Holleboom, bestuurslid en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst,Maria Schilder, Kaat Schulte, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Merel Holleboom, Dick Simonis, Maria Glandorf, Mia Trompenaars, Gonda van der Zwaag, Erik van Spronsen, Ada van Wonderen, Wim Bosman, Wil Blokland, Imke Beek, Nenad en Brigitte Belanger

Afmeldingen: 32 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Henk van Bennekum heeft zich op het laatste moment nog afgemeld en Brigitte Belanger zal later aanschuiven.
2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 24 april 2016
De notulen van de vergadering worden doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering  en vervolgens vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
Los van de afmeldingen voor de vergadering zijn er geen binnengekomen stukken ter behandeling, anders dan al vermeld in de agenda.

Ter info, de jaarcijfers van Stichting 3 D:

NKvB Stichting 3D jaaroverzicht 2016
Verlenging Inschrijf termijn tot woensdag 29 maart as!
Beste leden,

“NKvB 100 jaar later” 
Zo benoemen we vanaf nu de werktitel van de jubileum tentoonstelling. Van de jubelcommissie zult u het woord vernieuwing niet meer horen. Te veel verwarring. Immers, het was en is de bedoeling dat u uw beelden toont. 

Er zijn t/m maandag jl. 67 reacties ontvangen waarbij  51 leden zich hebben opgegeven, 3 aangeven (nog) niet mee te doen en 13 leden wel hebben gereageerd maar zich nog niet hebben opgegeven.  Zoals u weet is er vrijdag 17 maart jl. tijdens een zogenoemde “avond van de weerstand” verder van gedachten gewisseld over het concept, de foto’s en de titel. Een kort verslag van die bijeenkomst is in de bijlage toegevoegd. In die bespreking en ook uit een aantal schriftelijke reacties van leden die niet op de 17e maart aanwezig konden zijn, is onder meer gebleken dat veel leden zich belemmerd voelen door het begrip “vernieuwing”. De werktitel van de jubileum tentoonstelling luidde immers: “100 jaar vernieuwing in de beeldhouwkunst”. Die avond is de aanwezigen toegezegd het thema en de presentatie nader te beschouwen om te zien of ruimte kan worden gevonden aan een aantal belangrijke bezwaren tegemoet te komen. Daarom in de eerste plaats de nieuwe werktitel: “NKvB 100 jaar later”

Ruimte
In de tweede plaats is toegezegd meer aandacht te geven aan de motivering van de gemaakte keuze van de signaal beelden. Achtergrond hiervan is dat het niet zo zeer gaat om de signaalbeelden maar om de verandering  in de geschiedenis van de beeldhouwkunst aan te geven. De nadruk op de tekst is ingegeven door een opmerking van één van de aanwezigen die vertelde, met de ogen dicht luisterend naar het verhaal van Jeroen, veel ruimte te zien. Als bijlage aan dit bericht is deze nadere motivering toegevoegd. Wij roepen u op vertrouwen in de curator te hebben dat de signaalbeelden zodanig zullen worden getoond dat de aandacht vooral op uw werk zal zijn gericht.

Inschrijven
Wij verlengen de inschrijftermijn tot woensdag 29 maart as. en roepen iedereen die zich nog niet heeft aangemeld dat alsnog te doen via een bericht aan het bekende adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na 29 maart as. is inschrijving niet meer mogelijk en zal iedereen die zich heeft aangemeld voor deelname aan de jubileumtentoonstelling nader worden geïnformeerd over onder meer maximum afmetingen via de mail of post en niet meer via deze algemene weg. 
Het bestuur dankt iedereen die heeft gereageerd voor zijn/haar reactie en verwacht met de wijzigingen en aanvullingen als hierin en in de bijlage verwoord op zijn minst aan een groot aantal bezwaren te zijn tegemoet gekomen.
Om een reactie van één van de leden aan te halen: “het wordt groots en meeslepend!” 

Namens de jubileum commissie en het bestuur,
Godelieve Smulders en Klaas Pauw  
 
Bijlagen

Bekijk nog eens de gefilmde presentatie van Jeroen Damen (door Brigitte Belanger) https://www.youtube.com/watch?v=5aHsebEN75I.