Menu

panoaanwledenalv2009lowres.jpg Op zaterdag 28 februari vond in Amsterdam de algemene ledenvergadering 2009 plaats. Het was een enthousiaste en constructieve bijeenkomst, waarbij het bestuur het voorgaande jaar overzag en de lijnen heeft uitgezet voor 2009 en daarna. Het jubileumjaar 2008 kon afgesloten worden met drie toonaangevende tentoonstellingen waarmee de Kring haar oude faam weer bevestigde. En ondanks alle 'economische recessie' en 'financiële schaarste' belooft 2009 een nog interessanter jaar te worden, met zelfgeorganiseerde tentoonstellingen en uitzicht op organisatie van en betrokkenheid bij enkele grote tentoonstellingsprojecten. De Tilburgdag is al gepland (zie inschijfmogelijkheden elders op de ledenpagina's), er gaat weer een project lopen bij de Beeldenstorm en andere initiatieven staan op stapel...

 bestuuralv2009croplowres.jpg

Er waren bijna veertig leden aanwezig op de ALV 2009 en ongeveer net zoveel afmeldingen. Twee leden moesten de vergadering door dringende bezigheden voortijdig verlaten. De nazit was geanimeerd en rond 19.00 uur kon het opruimen beginnen. Voor de notulen van deze vergadering notulen van de ALV 2009.