Menu

Bestuursvergaderingen in 2008 in Amsterdam, aanvang 20.00 uur (voor meer informatie mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.):

1 februari, 29 februari, 11 april, 6 juni, 4 augustus, 22 augustus, 3 oktober, 21 november, 19 december

 

Besluitenlijsten:

  

Besluitenlijst 1-2-2008:

- Hanna Blom Management gaat de boekhouding 2007 doen  en het jaarverslag 2007 maken

- Beeldenstorm workshop gaat door.  Kring stelt max €500,- beschikbaar voor lezing Kesenne, p.r. en hapjes drankjes tijdens opening

- ALV wordt belegd op 29 maart 2008 in Amsterdam

- Financiering van project in Pulchri van PH Stulemeijer moet hijzelf verzorgen

Besluitenlijst 29-2-2008:

- Telefoonkosten van het bestuur kunnen gedeclareerd worden. Forfaitair bedrag wordt nog vastgesteld, of naar rato

Besluitenlijst 6-6-2008:

- Voor de eindpresentatie van Beeldenstorm wordt € 50,- extra gereserveerd voor de vormgever van de kaart

 

Besluitenlijst 4-7-2008:

- Pulchri financiën: voor opening: 200 drankjes (plus 100 ontvangen) voor finissage 250 drankjes. Diner voor ± 40 genodigden op rekening NKvB (lijst organisatie Pulchri tent.) Vormgeving catalogus €1500,- incl. btw

- Publicaties van teksten geschreven in opdracht van de NKvB kunnen slechts plaatsvinden na autorisatie van het bestuur

 

Besluitenlijst 22 augustus 2008

- De catalogus - Tijd is Het - 90 jaar NKvB - wordt gratis ter beschikking gesteld

- Het archief van de NKvB zal worden overgedragen aan de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie (RKD). Het betreft alle jaargangen tot 1997. het is de bedoeling dat de NKvB telkens zorgt dat er een bufferzone is van 10 jaar archief

- Aan het eind van 2008 worden een nieuwsbrief, de ledenlijst en de Pulchri catalogus naar alle leden toegestuurd

- Vanaf de eerstvolgende vergadering wordt iedere bestuursvergadering een geselecteerd lid uitgenodigd om na te gaan of er interesse bestaat deel uit te gaan maken van het bestuur

- Er zal op korte termijn een introductieavond worden georganiseerd voor nieuwe leden

- Het verzamelen van informatie via internet m.b.t. opdrachten wordt uitbesteed voor een bedrag van 100 Euro per maand. De gegevens worden vervolgens uitsluitend aan onze leden beschikbaar gesteld via de website

- De vergoeding voor gemaakte telefoonkosten door bestuursleden wordt vastgesteld op maximaal 10 Euro per maand per bestuurslid

 

Besluitenlijst 3 oktober 2008:

- Vanaf de eerstvolgende vergadering wordt iedere bestuursvergadering een geselecteerd lid uitgenodigd om na te gaan of er interesse bestaat deel uit te gaan maken van het bestuur.

- Het verzamelen van informatie via internet m.b.t. opdrachten wordt uitbesteed voor een bedrag van 100 Euro per maand. Merel de Ruijter is bereid gevonden deze taak te gaan invullen, nadat zij enige informatie m.b.t. werkwijze heeft ontvangen.

- Nieuwe leden zullen worden nadrukkelijk uitgenodigd voor een introductiemoment tijdens de tentoonstelling voorBEELDEN in XPO WGKUNST-ruimte.

 

Besluitenlijst van 21 november 2008:

- Het archief van de NKvB dat reeds in bruikleen is gegeven aan de RKD, wordt overgedragen aan de Rijksverzameling en vervolgens beheerd door de RKD

- Het moment van overdracht van het archief wordt gesteld op 1-1-1999

- De Kring houdt het recente archief minimaal 10 jaar in eigen beheer

- Niet een buitenstaander, maar een van de bestuursleden van de NKvB vervult de functie van penningmeester

- Een subsidie-aanvrager heeft - bij toekenning van de aanvraag - recht op een vergoeding die wordt vastgesteld door het bestuur

- Besluiten over financiële zaken worden in bestuursvergaderingen genomen

- Leden die op uitnodiging of uit belangstelling de bestuursvergadering bijwonen hebben recht op een reiskostenvergoeding

- Met nieuwe leden wordt een kennismakingsgesprek gevoerd (kennismaken, uitleg functioneren vereniging, competenties nieuw lid)