Menu
MANNHEIM & HEIDELBERG, GERMANY
Visit of the Sculpture Park Heidelberg and guided tour through the exhibition "Nur Skulptur!"
Sunday, 20 October 2013
11:00 - 16:00
Sculpture Park Heidelberg & Kunsthalle Mannheim

Key Speaker: Stefanie Patruno
The program is organized by Paulina Tsvetanova

REGISTRATION Registration Deadline: 12.10.2013

Program:
11:00: Welcome by Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs, chairman of The Friends of the Sculpture Park Heidelberg
11:10: Welcome by sculpture network
11:15: Visit of the Sculpture Park Heidelberg, guided tour by Vera Röhm, Hartmut Stielow und Rita Latocha
12:00: Get together and networking in the Sculpture Park Heidelberg
13:00: Departure to Mannheim
13:45: Arrival at Kunsthalle Mannheim
14:00: Guided tour through the exhibition "Nur Skulptur!" at the Kunsthalle Mannheim by the curator Stefani Patruno

The program will be in German.

The distance between Heidelberg and Mannheim is 20 km. There is the possibility of an organized shuttle service (fee: approx. 10,- EUR / per person). Please advice us by registration.

Participation fee:
sculpture network members: 0,- EUR
non-members: 10,- EUR
Fees to be paid in cash at the venue.

Maximum participation number: 25
Members of sculpture network have priority.

NUR SKULPTUR!
On March 16 the exhibition "Nur Skulptur!" (Sculpture only!) opened in the Mannheimer Kunsthalle. Until November 17th, visitors can see the the wide collection in the Mitzlaff-Bau. The 840 works serve as an experiment to explore the relationships between work, space and the observer. This is to give food for thoughts for the planning process of the new building of the Kunsthalle, as well as to raise the attention of the broad public to this special collection.

Opmerkelijk bericht uit de nieuwsbrief van Platform BK:

Mondriaan Fonds ontvangt weinig subsidieaanvragen

Tijdens een overleg met het Mondriaan Fonds is met ons gedeeld dat de individuele subsidieaanvragen van het fonds tot nu toe sterk uitblijven. Dat vindt het fonds zelf zorgwekkend en Platform BK eveneens. Wanneer je nog zoekt naar financiele steun voor je werk of project is het dus zeker de moeite waard om een aanvraag in te dienen. Kijk eens op de website van het fonds naar de verschillende aanvraagmogelijkheden en voorwaarden.

www.platformbk.nl
www.mondriaanfonds.nl/Aanvragen

Het bestuur van de NKvB heeft per brief de gemeente Leeuwarden gefeliciteerd voor de verkiezing van de stad tot Europese Culturele Hoofdstad van 2018.
Hieronder een weergave van deze brief.

NEDERLANDSE KRING VAN BEELDHOUWERS

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leeuwarden

Mevrouw I. Diks, wethouder Cultuur

Stadhuis Leeuwarden

Postbus 21000

8900 JA LEEUWARDEN

 

Amsterdam, 13 september 2013

Betreft: Verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018

Zeer geachte mevrouw Diks,

Namens het bestuur van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers wens ik u van harte geluk met de verkiezing van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Met het project WHICH BORDERS, gericht op de uitwerking van beleving van grenzen in de ruimste zin van het woord, hebben een aantal van onze leden zich ingezet ter ondersteuning van het bidbook Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad 2018.

De Kring is zeer verheugd dat u de jury met het bidbook met de slogan Iepen Mienskip / Criss-Crossing Communities en de drie bijbehorende hoofdthema's duurzaamheid van natuur en cultuur, relatie stad en platteland en oude en nieuwe minderheden heeft weten te overtuigen.

Wij zien er naar uit om in 2018, het jaar waarin wij ons 100-jarig jubileum hopen te vieren, in het park Vijversburg te Tytsjerk een boeiende, internationale tentoon­stelling te realiseren ondersteund door onderwijsprojecten en rondleidingen voor bedrijven, gemeenten en particulieren.

Ik wens u van harte succes met de voorbereiding rondom dé Europese Culturele Hoofdstad 2018 en wil u er graag van verzekeren dat de Kring ook na 2018 mee wil werken aan de verdere uitwerking van de plannen omtrent de beeldhouwkunst.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

VS

K. R. Pauw, voorzitter

Secretariaat: Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam


bank 286333
inschrijfnummer
KvK 40532243
DUTCH SCULPTORS' ASSOCIATIONAmsterdam

Uitnodiging symposium
Veel mensen associëren de naoorlogse jaren niet direct met cultureel erfgoed. Toch zijn de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst uit die periode heel kenmerkend voor deze jaren van herstel, optimisme en vernieuwing. Nu is het moment om na te denken over de toekomst van dit erfgoed.

Week van de Wederopbouw
Het erfgoed uit de wederopbouw verdient aandacht en waardering! Daarom organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 23 t/m 28 september de Week van de Wederopbouw. Met tal van activiteiten verspreid in het land wordt het erfgoed van de wederopbouwperiode 1940-1965 voor het voetlicht gebracht. Door kennisuitwisseling en draagvlakverbreding wil de Rijksdienst inspiratie bieden voor een goede toekomst voor deze kansrijke erfenis. 

Inhoud van het symposium
Over de drie items gebouwen, gebieden en kunst biedt het ochtendprogramma u lezingen van onder meer Marinke Steenhuis, Frank Strolenberg, Dorine van Hoogstraten en Dick Valentijn. De middag is opgezet voor actieve uitwisseling met behulp van pitches en workshops. Gedurende de dag komen vraagstukken aan de orde als:

  • Betekent de Tweede Wereldoorlog een breuk in de cultuurgeschiedenis of is er toch continuïteit in de ontwikkeling van architectuur, stedenbouw en kunst? 
  • Wat is nodig voor de doorontwikkeling van de naoorlogse wijken? 
  • Wat te doen met leegstaande kerken en hun monumentale glaskunst? 
  • Hoe betrekken we de burger bij het waarderen en behoud van het erfgoed van de wederopbouw? 
  • Hoe gaan we om met kunst in de openbare ruimte? 
  • Wat voor invloed krijgt toekomstige schaalvergroting in de landbouw?

Uw deelname
Wanneer u te maken heeft met dit soort vraagstukken en actief wilt meedenken, bent u van harte welkom! Wij horen graag uw mening en gaan ervan uit dat de discussies zinvolle bijdragen opleveren voor de aanpak en verbetering van het wederopbouwerfgoed waar u in de praktijk mee verder kunt.

De deelnemersbijdrage voor deze dag is € 55
ProgrammaDownload: http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Programma%2024%2009%202013.pdf

Lokatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
Aanmelding: http://www.formdesk.com/archis/Uitnodiging_Symposium-Wederopbouw

Wij hopen u te ontmoeten op dinsdag 24 september,

Cees van ’t Veen
Directeur 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Anita Blom
Projectleider Week van de Wederopbouw


De Gouverneur van de Provincie Limburg Th.J.F.M. Bovens, heeft het genoegen u namens het College van Gedeputeerde Staten uit te nodigen voor de opening van de expositie

Appie Drielsma

Massa, restvorm en licht

op vrijdag 13 september 2013, om 17.00 uur in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas, Maastricht.

De aanleiding voor deze expositie vormt het 20 jaar geleden door Appie Drielsma ontworpen Old Hickory Monument, dat zich in de onmiddellijke nabijheid bevindt van het Gouvernement aan de Maas. De expositie biedt een actueel inzicht in Drielsma's beeldende oeuvre, waarin constructie en plasticiteit een onder­ling gelijkwaardige rol spelen.

Bezoekadres Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht. Openingstijden werkdagen, 8.30-18.00 uur. Toegang gratis. De expositie duurt t/m vrijdag 13 december 2013.

Net als bij de dit voorjaar gehouden expositie van Ton Slits, staat ook hierbij een informatief vouwblad gratis ter beschik­king van de bezoekers.Lees meer op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl