Menu

Vossepolder te Hillegom, uiterste inzenddatum 30 april 2009

De locatie van het kunstwerk, dat de gemeente Hillegom voor ogen heeft, is bij voorkeur aan de ingang van de wijk, maar suggesties op andere locaties in de wijk zijn welkom. Het kunstwerk kan zowel op het land als in het water gesitueerd worden. Overlappingen van beiden is ook mogelijk.

Het kunstwerk moet in de breedste zin gerelateerd zijn aan de volgende kernbegrippen: • wind, • water, • energie, • ecologie, • duurzaamheid en • kinetica.

Het kunstwerk sluit uiteraard ook aan op het thema en de historische achtergrond van de wijk. Graag ziet gemeente Hillegom op een hedendaagse en intelligente manier deze fenomenen verwerkt tot een aansprekend, plaatsbepalend en verrassend kunstwerk. Ook de materiaalkeus voor het Kunstwerk zal in lijn moeten zijn met de kernbegrippen.

Procedure

Eerste fase: Werving en selectie van de kunstenaar. Februari - Mei 2009, de inzending sluit 30 april 2009

 • De Kunstcommissie van gemeente Hillegom roept geïnteresseerde kunstenaars op om hun documentatie van eerder gerealiseerde opdrachten en vrij werk in te sturen. Deze documentatie mag maximaal uit 20 A4 foto's bestaan en dient te zijn voorzien van een korte en bondige tekst die de motivatie voor deze opdracht duidelijk maakt. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de hierboven genoemde kernbegrippen.
 • De kunstcommissie maakt een keus uit de gegadigden en draagt de geselecteerde kunstenaar voor aan het college van B&W van Hillegom.
 • Indien het college instemt met de voordracht wordt een contract opgesteld tussen gemeente Hillegom en de kunstenaar, waarin formeel de verdere uitvoering van de opdracht wordt vastgelegd.

Tweede fase: Keuze van het ontwerp. Mei - september 2009.

 • Belangrijk onderdeel van het contract is de toetreding van de kunstenaar tot een projectteam bestaande uit:

o De stedenbouwkundig supervisor.

o Leden van de Kunstcommissie.

o Beleidsmedewerkers van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Kunst & Cultuur.

 • Doel van het projectteam is om in een vroeg stadium het Kunstwerk zo geïntegreerd en optimaal mogelijk in het thema en het ontwerp van de wijk te verwezenlijken. Er wordt van de kunstenaar verwacht flexibel in een dergelijke werkwijze te assimileren.
 • Aan de hand van de opdracht en input van het projectteam maakt de kunstenaar een aantal schetsontwerpen die aan het projectteam worden voorgelegd.
 • Aan de hand van de schetsontwerpen maakt het projectteam een keus voor het te realiseren Kunstwerk.
 • Het projectteam legt het definitieve ontwerp van het Kunstwerk voor aan het college van B&W.
 • Indien het college met het ontwerp instemt volgt de laatste fase.

Derde fase: Uitvoering. Oktober - ............ .

 • In nauw overleg met het projectteam wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor het Kunstwerk.
 • Het uitvoeringsplan wordt zo gedetailleerd mogelijk opgesteld Het ontwerp kan vervolgens de laatste fase van uitvoering in.
 • Vanwege de wens het Kunstwerk te willen integreren in de nieuwbouw kan het zijn dat de uitvoering van het Kunstwerk pas verwezenlijkt kan worden na oplevering van (delen van) de wijk. Het kan ook zo zijn dat de uitvoering van het Kunstwerk seizoengebonden is (geen ijs op de sloten). In het uitvoeringsplan zal om die reden een tijdsplan worden opgenomen voor de uitvoering, oplevering en onthulling van het Kunstwerk.

Budget

Er is in ieder geval een all-in budget van € 50.000,-- incl. BTW beschikbaar in het Kunstfonds. Dit

budget is inclusief het honorarium voor de kunstenaar met een maximum van € 13.365,- .

(percentageregeling beeldende kunst rijksgebouwen)

Het budget kan eventueel uitgebreid worden indien de verdere exploitatie van de Vossepolder dit

toelaat. Eén en ander zal gaandeweg met het projectteam nader bekeken moeten worden.

 

Geïnteresseerden kunnen hun documentatie sturen naar:

Kunstcommissie Gemeente Hillegom

T.a.v. Rick Severijns

Postbus 32

2180 AA Hillegom.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0252 - 537252 of e-mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meer informatie op www.hillegom.nl