Menu

De gemeente Goes schrijft een kunstopdracht uit:
Vanuit Wijkbelangen Goes Zuid is de wens naar voren gekomen om een kunstwerk in de wijk te realiseren. Goes Zuid is een woonwijk die in de jaren zestig en zeventig gebouwd is en ligt ten zuiden van het centrum, net over de spoorlijn. Vroeger lagen hier boomgaarden. Nabij het wijkcentrum De Pit, in het groengebied langs de Fruitlaan nabij het Buurthuis De Pit moet een kunstwerk komen dat het karakter van de wijk aangeeft. Het kunstwerk brengt de sfeer van de wijk tot uiting en benadrukt de ontmoeting en saamhorigheid tussen de verschillende bewoners van de wijk. Herkenning is een belangrijk punt.

Gedacht wordt aan een ruimtelijk, open werk uitgevoerd in duurzaam, onderhoudsvriendelijk, vandalisme- en weersbestendig materiaal. De maximale hoogte van dit werk bedraagt 2 meter. Het kunstwerk wordt geplaatst in het grasveld binnen een oppervlakte van maximaal 8x8 meter.

Het is de bedoeling het werk in 2010 op te leveren. Budget voor het kunstwerk € 35.000,- incl. BTW. Dit bedrag is inclusief honorarium, materiaal, plaatsing en fundering. Kunstenaars die belangstelling hebben worden uitgenodigd te reageren door middel van het toezenden van hun documentatiemap op A4 formaat met voor deze opdracht relevant werk (foto's, geen dia's).

Op grond van de ingezonden documentatie worden 6 kunstenaars uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. Hiervoor is een honorarium van € 1000,--per schetsopdracht gereserveerd. Het schetsontwerp dient een duidelijke visuele presentatie te zijn. Tevens dient een technisch werkplan en begroting te worden ingediend. De commissie Kunst in de Openbare Ruimte selecteert drie schetsontwerpen. Deze schetsontwerpen worden voor twee weken tentoon gesteld in het buurthuis de Pit. De bewoners uit de wijk worden daarbij in de gelegenheid gesteld hun voorkeur uit te spreken. Voor de presentatie voor de bewoners wordt een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 250,--. De wijk draagt i.s.m. de selectiecommissie deze keuze ter besluitvorming voor aan het college van Burgemeester en wethouders. Na afloop van de selectieprocedure wordt de documentatie geretourneerd.

Uw motivatie, cv en documentatie kunt u tot uiterlijk 26 februari sturen naar:

Gemeente Goes
Afdeling Samenleving, t.a.v. de selectiecommissie KOR
Postbus 2118
4460 MC Goes