Menu
Gemma Drielsma-Serpenti
Glacisweg 5
6212 BL MAASTRICHT

Amsterdam, 9 juli 2014

Beste Gemma,

Met leedwezen hebben de leden van Nederlandse Kring van Beeldhouwers kennis genomen van het overlijden van je man, Appie. Een ongelooflijk verdriet voor jou, jullie familieleden en vrienden dat het Appie niet was gegeven te mogen herstellen van zijn heupoperatie. Zijn eerdere longontsteking en open hartoperatie hebben zijn gezondheid ongetwijfeld behoorlijk verzwakt. Een reeks van traumatische gebeurtenissen in korte tijd achter elkaar die Appie te veel zijn geworden en die ook van jou veel hebben gevraagd.

Ondanks zijn 76ste levensjaar kregen wij de indruk dat Appie - zoals door jou eerder beschreven een krachtige man nog vol energie en enthousiasme - het nog zou gaan redden. Het heeft niet zo mogen zijn. In de krant lazen wij dat de complicaties ten gevolge van de heupoperatie hem te veel zijn geworden.

Het moge troost geven dat de recente tentoonstelling van zijn beeldende oeuvre in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas - in de nabijheid van het door hem ontworpen gedenkteken Old Hickory Monument - door Appie bewust is meegemaakt en hem ongetwijfeld een dankbaar gevoel en bevestiging van zijn erkenning als internationaal bekend beeldhouwer zal hebben gegeven.

De opdracht van de Commissie Beeltenis van de Koning van Provinciale Staten van Limburg voor het beeld van Koning Willem-Alexander heeft hij niet meer kunnen afronden, al begrepen wij dat het busteportret zo goed als gereed is. Mocht de Kring in enig opzicht qua afronding hier wellicht aan kunnen bijdragen, dan vernemen wij dat graag.

Gemma, namens alle leden van de Kring wensen wij je heel veel sterkte toe bij de verwerking van een zo groot verlies.

Met vriendelijke groet,

Klaas R Pauw
Voorzitter Nederlandse Kring van Beeldhouwers
Jan Tooropstraat 1
1062 BK Amsterdam

Secretariaat: secretariaat@nkvb. nl