Menu
Het rommelt bij oorlogsmonumenten: hoe moeten nieuwe monumenten worden vormgegeven, voldoen monumenten van brons en steen nog wel?
Onderstaande bijeenkomsten zijn bedoeld om de richting van het NC voor de komende jaren vorm te geven.
 
 
Herdenken en vieren nader overwogen 
Het comité nodigt de samenleving uit om mee te denken over de toekomst van herdenken en vieren, en vraagt historici, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers, opiniemakers en journalisten om hierover te reflecteren.
 
4 en 5 mei hebben een grote nationale, sociale en culturele betekenis. De afstand tot de Tweede Wereldoorlog groeit, maar de belangstelling ervoor is onverminderd groot.  Nieuwe kennis van historische gebeurtenissen bieden nieuwe perspectieven. Jongere generaties voegen zich naast de oudere. Door migratie verandert de bevolking van samenstelling. We willen de betekenis van  4 en 5 mei nader overwegen. Herdenken, herinneren en vieren opnieuw zorgvuldig definiëren. Hoe de Tweede Wereldoorlog, vrijheid, democratie en rechtsstaat opnieuw in deze tijd te plaatsen? Wat is het verhaal dat wij onze kinderen en kleinkinderen willen vertellen?  
In diverse fases wordt inspiratie opgedaan en informatie verzameld. In de eerste fase wil het Nationaal Comité zich laten inspireren door middel van ‘verkenningsbijeenkomsten’. Op basis daarvan wordt een conceptvisie opgesteld. Dit najaar wordt deze conceptvisie op verschillende plekken in het land openbaar ter discussie gesteld, waarna het comité de heroverweging afrondt met een advies aan de regering. 
 
Verkenningsbijeenkomsten 
11, 12, 18 en 20 maart in Paushuize, Utrecht
In vier verkenningsbijeenkomsten geven historici, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers, opiniemakers en journalisten hun zienswijze op de inhoud en betekenis van 4 en 5 mei. In korte bijdragen werpen zij in huiskamersetting hun licht op de thematiek. Daarna zal een moderator met hen in gesprek gaan. Het comité ziet de inbreng van de sprekers als een eerste stap op weg naar   een conceptvisie. Het comité zal daarom bij deze bijeenkomsten vooral luisteren op zoek naar bouwstenen voor de eigen heroverweging.
 
Onder andere zullen spreken
Peter Romijn, Peter van Uhm, Micha de Winter, Inger Schaap, Maarten Asscher, Hans Goedkoop, Rocky Tuhuteru, Ruben Gowricharn, Ellen Walraven,  Barbara Oomen, Anouk Nuyens, Judith Belinfante, Kim Putters, James Kennedy, Hans Jaap Melissen, Joseph Oubelkas en Kustaw Bessems. Op de website vindt u hierover meer details.
 
Wilt u ook aanwezig zijn? 
U kunt in deze eerste verkenningsfase aanwezig zijn bij één of meerdere bijeenkomsten. In de ‘huiskamersetting’ is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, u kunt zich via de website www.4en5mei.nl/verkenningsbijeenkomsten aanmelden, u krijgt dan van ons bevestiging. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Via het NC magazine zal het comité u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, te beginnen met verslagen van de verkenningsgesprekken Ook op de website vindt u geregeld updates over de heroverweging. 
 
Wanneer en waar?
11, 12, 18 en 20 maart 2014 van 19.30 – 22.00 uur in Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht).
Wilt u meer weten, bezoek de website of bel 020-7183500