Menu
20131712-taakWe look back on a fruitful 2013 and forward to an even more inspiring new year.
Take a quick look what's cooking in the kitchen for 2014 on the website of TAAK.
 
for instance: Land Art in de Zeeuwse Wilhelminapolder


Wat is TAAK?
TAAK is een internationaal platform dat vernieuwende culturele – en educatieve programma’s ontwikkelt rondom urgente maatschappelijke thema’s. TAAK agendeert onderwerpen en vraagstukken die zich in de openbare ruimte of in het maatschappelijke debat manifesteren en ontwikkelt innovatieve strategieën en perspectieven op een veranderende wereld. Kunst en cultuur geven vorm en verlenen zeggingskracht aan waarden waarmee groepen in onze samenleving zich willen verbinden. Door kunstenaars, organisaties en burgers rondom bepaalde thema’s te mobiliseren, onderzoekt TAAK hoe nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief en burgerschap kunnen ontstaan.