Menu

Het bestuur van de NKvB heeft per brief de gemeente Leeuwarden gefeliciteerd voor de verkiezing van de stad tot Europese Culturele Hoofdstad van 2018.
Hieronder een weergave van deze brief.

NEDERLANDSE KRING VAN BEELDHOUWERS

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leeuwarden

Mevrouw I. Diks, wethouder Cultuur

Stadhuis Leeuwarden

Postbus 21000

8900 JA LEEUWARDEN

 

Amsterdam, 13 september 2013

Betreft: Verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018

Zeer geachte mevrouw Diks,

Namens het bestuur van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers wens ik u van harte geluk met de verkiezing van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Met het project WHICH BORDERS, gericht op de uitwerking van beleving van grenzen in de ruimste zin van het woord, hebben een aantal van onze leden zich ingezet ter ondersteuning van het bidbook Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad 2018.

De Kring is zeer verheugd dat u de jury met het bidbook met de slogan Iepen Mienskip / Criss-Crossing Communities en de drie bijbehorende hoofdthema's duurzaamheid van natuur en cultuur, relatie stad en platteland en oude en nieuwe minderheden heeft weten te overtuigen.

Wij zien er naar uit om in 2018, het jaar waarin wij ons 100-jarig jubileum hopen te vieren, in het park Vijversburg te Tytsjerk een boeiende, internationale tentoon­stelling te realiseren ondersteund door onderwijsprojecten en rondleidingen voor bedrijven, gemeenten en particulieren.

Ik wens u van harte succes met de voorbereiding rondom dé Europese Culturele Hoofdstad 2018 en wil u er graag van verzekeren dat de Kring ook na 2018 mee wil werken aan de verdere uitwerking van de plannen omtrent de beeldhouwkunst.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

VS

K. R. Pauw, voorzitter

Secretariaat: Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam


bank 286333
inschrijfnummer
KvK 40532243
DUTCH SCULPTORS' ASSOCIATIONAmsterdam