Menu
Uitnodiging symposium
Veel mensen associëren de naoorlogse jaren niet direct met cultureel erfgoed. Toch zijn de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst uit die periode heel kenmerkend voor deze jaren van herstel, optimisme en vernieuwing. Nu is het moment om na te denken over de toekomst van dit erfgoed.

Week van de Wederopbouw
Het erfgoed uit de wederopbouw verdient aandacht en waardering! Daarom organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 23 t/m 28 september de Week van de Wederopbouw. Met tal van activiteiten verspreid in het land wordt het erfgoed van de wederopbouwperiode 1940-1965 voor het voetlicht gebracht. Door kennisuitwisseling en draagvlakverbreding wil de Rijksdienst inspiratie bieden voor een goede toekomst voor deze kansrijke erfenis. 

Inhoud van het symposium
Over de drie items gebouwen, gebieden en kunst biedt het ochtendprogramma u lezingen van onder meer Marinke Steenhuis, Frank Strolenberg, Dorine van Hoogstraten en Dick Valentijn. De middag is opgezet voor actieve uitwisseling met behulp van pitches en workshops. Gedurende de dag komen vraagstukken aan de orde als:

  • Betekent de Tweede Wereldoorlog een breuk in de cultuurgeschiedenis of is er toch continuïteit in de ontwikkeling van architectuur, stedenbouw en kunst? 
  • Wat is nodig voor de doorontwikkeling van de naoorlogse wijken? 
  • Wat te doen met leegstaande kerken en hun monumentale glaskunst? 
  • Hoe betrekken we de burger bij het waarderen en behoud van het erfgoed van de wederopbouw? 
  • Hoe gaan we om met kunst in de openbare ruimte? 
  • Wat voor invloed krijgt toekomstige schaalvergroting in de landbouw?

Uw deelname
Wanneer u te maken heeft met dit soort vraagstukken en actief wilt meedenken, bent u van harte welkom! Wij horen graag uw mening en gaan ervan uit dat de discussies zinvolle bijdragen opleveren voor de aanpak en verbetering van het wederopbouwerfgoed waar u in de praktijk mee verder kunt.

De deelnemersbijdrage voor deze dag is € 55
ProgrammaDownload: http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Programma%2024%2009%202013.pdf

Lokatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
Aanmelding: http://www.formdesk.com/archis/Uitnodiging_Symposium-Wederopbouw

Wij hopen u te ontmoeten op dinsdag 24 september,

Cees van ’t Veen
Directeur 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Anita Blom
Projectleider Week van de Wederopbouw