Menu

Nieuws uit de politieke-, en culturele sector.

 

Tweede Kamer steunt Cultuurprofijt
Oogsten in de dwaaltuin 

 

Op de zomerborrel in de tuin van het Theater Instituut hebben we afgelopen vrijdag op waardige wijze een enerverend werkseizoen afgerond. TIN-directeur Henk Scholten verwoorde in zijn openingstoast de breed gedeelde verwondering over hoever we in een jaar tijd gekomen zijn met de samenwerking binnen de Cultuurformatie. In het kamerdebat van de dag ervoor bleek dat de politieke steun voor het uitvoeringstraject Cultuurprofijt, een boreling van de Cultuurformatie, groot is bij bijna alle partijen. Naar aanleiding van dat kamerdebat, waarin de polarisatie rond het advies van de Raad voor Cultuur en het benodigde budget een dominante rol speelde, wierp Henk Scholten de vraag op of de Cultuurformatie na de zomer ook rond dit dossier een verbindende, inhoudelijk gefundeerde rol zou kunnen spelen.
Vervolgens ontving OCW-Directeur Ocker van Munster het eerste exemplaar van het 'estafettestokje', het verslag van de gesprekken over de organisatie van de culturele sector..

Lees verder op http://www.cultuurformatie.nl .

 

Een onderzoek naar nieuwe organisatievormen voor de culturele sector
"Dat moet in de cultuurwereld ook lukken!"

Van verschillende kanten wordt een appèl op de culturele sector gedaan om zijn eigen organisatie te verbeteren. Ook in de culturele sector zelf leeft sterk het verlangen om over de eigen schaduw heen te springen. De vergaande versnippering van de sector zit ons in de weg en de gebrekkige samenwerking helpt niet om het imago van de kunstensector te verbeteren.
De culturele sector beschikt over veel creativiteit, lef, potentie en organisatievermogen. Hoe die kracht beter kan worden aangewend voor het collectief, daarover organiseerde de Cultuurformatie dit voorjaar een gespreksestafette..
Lees verder op www.cultuurformatie.nl en download het verslag van de gespreksestafette "Dat moet in de Cultuurwereld ook lukken!"


Hoe staat het met de Combinatiefuncties Cultuur?Rapportage quick scan onder 30 gemeenten
Het ministerie OCW heeft de Cultuurformatie gevraagd om voor de zomer van 2008 een voorstel te doen over de wijze waarop de komende jaren de invoering van de Combinatiefuncties Cultuur landelijk ondersteund kan worden. Daar voor is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de stand van zaken van dit moment in die gemeenten die voor subsidie voor de combinatiefuncties in aanmerking komen. De Cultuurformatie heeft daartoe bij die gemeenten in april - juni een quick scan uitgevoerd.
Lees verder op http://www.cultuurformatie.nl en download het verslag van de quick scan