Menu
In 2012 werd in Vlaanderen een uitzonderlijk aantal grote internationale tentoonstellingen en tentoonstellingsevents georganiseerd. Met deze tentoonstellingen konden de recente ontwikkelingen in de beeldende kunst in Vlaanderen ook zichtbaar gemaakt worden voor het grote publiek en voor de internationale gemeenschap. Bovendien bracht de organisatie van grote tentoonstellingsevents nieuwe ervaringen met zich mee op het gebied van programmatie, samenwerking met diverse spelers en beleidsdomeinen, technische realisatie, communicatie en marketing. Dit zal voor een groeiboost zorgen. De deelnemende organisaties beslisten om samen te werken. Het steunpunt BAM verzorgde het initiatief, de coördinatie en de begeleiding van Visual Arts Flanders 2012 en de overheid trad op als partner en coproducent. In dit verslag geven we kort het bredere kader aan, om daarna in te gaan op doelstellingen, activiteiten, evaluatie en aanbevelingen van Visual Arts Flanders 2012. Dit rapport is de aanzet voor een vervolgtraject. De evaluatie en de aanbevelingen die hier beschreven worden vormen de eerste fase, die in 2013 verder zal afgetoetst en opgevolgd worden op het niveau van het beleid en op het niveau van de samenwerking tussen organisaties. Nu reeds heeft BAM, samen met de organisaties beeldende kunst, besloten om vanaf 2013 een collegagroep op te starten rond internationale communicatie, om de opgedane kennis en de positieve ervaring van samenwerken te verankeren en verder te zetten. www.bamart.be/nl/news/