Menu
 

Oproep

Algemene Ledenvergadering 2008

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

29 maart 2008 om 14.00 uur

Boekmanstichting

Herengracht 415

Amsterdam

Op 29 maart 2008 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Het is de eerste ledenvergadering nadat de Kring vorig jaar als een Phoenix uit zijn as herrees. Het was een bewogen jaar, waarin het interim-bestuur alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de vereniging weer financieel en functioneel gezond te maken.  Zet deze datum alvast in je agenda, want het is een uitgelezen gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en mee te denken en praten over de stand van zaken en de toekomst van de vereniging. Zo zal de penningmeester verslag doen van de afronding van de oude financiële jaaroverzichten (2005 en 2006) en het jaarverslag van 2007. De expositiecommissie doet verslag van de gehouden en geplande tentoonstellingen en participaties. En het pr-bestuurslid, de secretaris en ballotagesecretaris maken hun activiteiten inzichtelijk. Financieel jaarverslag 2007 en de andere verslagen zul je op een later moment ontvangen. Ter afsluiting van de ledenvergadering zullen we samen het glas heffen op het 90-jarig bestaan, dat we dit jaar met onze vereniging vieren.