Menu

KUNST EN ARCHITECTUUR IN DE MAGNUSKERK TE ANLOO

Anloo/Norg. Omdat traditionele galeries tegenwoordig niet altijd voldoende mogelijkheden bieden voor exposerende kunstenaars en alleen het atelier als basis ook niet zaligmakend is - om vaak in afzondering kunstwerken te scheppen - zoeken en vinden beeldend kunstenaars via internet of op een andere wijze locaties om hun werk te exposeren. Het programma van Art Project 2009 biedt hen in Anloo mogelijkheden om tot kunstuitingen te komen en zich te laten inspireren door de omgeving.

De door Art Project 2009 uitgenodigde kunstenaars reageren op bekende historische culturen en maken daarop afgestemde kunstwerken of installaties. Met name de Kerk als instituut, het gebouw en het gebruik ervan worden door hen als inspiratiebron gezien.Mede door de creatieve en onderzoekende houding van de kunstenaars en hun eigen achtergronden, intenties en referenties kan een veranderende visie op het cultuurhistorisch erfgoed ontstaan.Samenwerking leidt tot nieuwe mogelijkhedenHet programma Art Project 2009 richt zich deels op het thema: Kunst en Architectuur. Verder bieden de initiatiefnemers en curatoren Wilma Colewij en Hans van der Mark ook ruimte aan kunstuitingen uit andere kunstdisciplines: muziek en theater. In enkele projecten, zoals die in de Magnuskerk van Anloo, is aandacht voor educatieve programma’s. Door samen met de overheid en het bedrijfsleven in te spelen op de huidige economische ontwikkelingen is het voor alle partijen interessant en versterkt de samenwerking elkaars positie in de markt. Zeker nu de overheid - in het kader van het creatief ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen - keuzes maakt die van de beeldend kunstenaars en ook andere partijen in de kunstwereld een meer onafhankelijke houding vraagt met betrekking tot hun inkomenswerving.

Colewij en Van der Mark proberen door het overschrijden van grenzen in de “kijk” op Kunst en Cultuur verrassende combinaties te zoeken en te maken.Voor de Magnuskerk in Anloo zijn de volgende kunstenaars uitgenodigd

Eline Krottje – installatie

Guus Slauerhoff - installaties

Judith Spijksma – objecten

Matty de Vries – schilderijen/muziek/theater

Periode

Het project Kunst en Architectuur in Anloo heeft plaats in het weekend van 17, 18 en 19 april.

Openingstijden13.00 - 17.00 uur.

Openingsactiviteitenv rijdag 17 april - 15.30 uur

Inlichtingen Markant Art Projects, Hans van der Mark 06 23007645, Wilma Colewij Art Projects 06 29336424

 

http://www.cbkdrenthe.nl/