Menu

kunstbahnhasetal.jpgBij het vriendelijke Duitse dorpje Bippen start deze zomer een verrassend kunstproject gesitueerd langs een voormalige spoorbaan. De baan kan men berijden door middel van lorries die door middel van fietsaandrijving kunnen worden voortbewogen en zo, rustig voortrollend omtvouwt zich het fraaie landschap langs de baan en kan men tegelijkertijd een groot aantal kunstwerken bewonderen. Het project is een initiatief van het toeristenbureau  ‘Erholungsgebiet Hasetal'.

Het gaat daarbij zowel om bestaande beeldhouwwerken als ook om tijdelijke kunstwerken. Voor dit laatste heeft men een beroep gedaan op Adri A.C. de Fluiter. Zijn kennis van deze materie en het succes van de natuurkunstprojecten in Schoonoord werden ook in Duitsland opgemerkt en leidde tot de uitnodiging om als curator op te treden voor wat betreft tijdelijke projecten door Nederlandse kunstenaars. KunstBahn Hasetal wordt in eerste instantie uitgevoerd langs het traject Bippen - Nortrup over een afstand van ca. acht kilometer. De komende jaren worden ook de andere twee andere aansluitende trajecten erbij betrokken zodat er in de toekomst ruim 25 kilometer lang van landschap en kunstwerken kan worden genoten.

Op verzoek van De Fluiter hebben zeven Nederlandse kunstenaars speciaal voor dit KunstSpoor voorstellen ontwikkeld nadat ze op 16 maart j.l. een tocht met de lorries maakten. Aanwezig waren: Merijn Vrij, Femke van Dam, Dick Lubbersen, Karin van der Molen, Wia Stegeman, Stephanie de Rhode en Henk Jonker. Kunstenaars die allen hun sporen verdienden met werken in de natuur met interessante projecten op locaties in binnen- en buitenland. Dit jaar is er de mogelijkheid om drie projecten uit te voeren. De keuze is daarbij gevallen op het werk van Karin van der Molen ('Nebestrecke'), Femke van Dam (‘Vorüber, Vorbei') en Adri A.C. de Fluiter (‘Bahnflammen').

De opening is eind mei 2010 gepland. Het hele project kan worden gevolgd op www.hasetal.de