Menu
UITNODIGING [ ARTISTS IN ACTION ] ATELIERS OP DREEF
2017 15 09 schollaart
Op zondagmiddag 1 oktober 2017 openen niet alleen de kunstenaars van Op Dreef 
maar ook 4 nieuwe collegakunstenaars hun deuren. Zij vinden het ontzettend
leuk dat er naast ons meer ateliers zijn gekomen. U bent dan ook bij
iedereenvan harte welkom op deze Artists in Action.

Kringleden ANNEKE SCHOLLAARDT
en ERICA VAN SEETERS
en verder
ALY GRELLING
MONIQUE POLMAN
HANS RADEMAKER
namens Op Dreef

Tevens namens onze nieuwe buren:
Felicia van Oostveen - tassen
Pauline v/d Heyden - schilderen
Lisette de Kruik - design
Rabi Koria - schilderen

Anneke Schollaardt
Californiedreef 39
3565 BK Utrecht
www.schollaardt.nl