Menu

 Project Mythe van de Natuur in het Drents-Friese Wold. Centraal staat 15 monumentale kunstwerken, ook vinden er rond Wold exposities op 8 binnenlocaties plaats. Tot 23 september 2012 met diverse evenementen.


Voor het beeld dat kringlid Marieke Geerlings op 29 juni 2012 op het speelveld heeft ‘ingegraven’ was 350 kilo zaad nodig. Marieke: “Als uitgangspunt gebruik ik de mythische figuren bij Nazca in het zuiden van Peru. Figuren die enkel vanuit de lucht kunnen worden waargenomen. In het gras is een verdieping gemaakt door een reepje gras weg te steken en daar wordt vogelzaad in gestrooid. Het grasveld kan dan gewoon gemaaid worden. Doordat vogels en andere dieren het zaad als voedsel gebruiken komt er een interactie tussen de dieren en het werk. Tevens zorgen zij er voor dat de zaadlijn verdwijnt in de loop van de tijd. Alleen de verdiepte lijn waar het zaad in heeft gelegen zal nog even zichtbaar blijven totdat het gras weer naar elkaar toe is gegroeid”. Door de plantjes die uit het overvloedig gezaaide zaad zijn gaan groeien worden de contouren van het beeld enigszins weggedrukt.

In tegenstelling tot de proef die Marieke in haar eigen tuin waarbij de vogels al het zaad binnen de kortste keren opgepeuzeld hadden, kiezen de vogels in ‘t Wold voor hun eigen dis. Gelukkig voor het nageslacht zijn luchtfoto’s genomen door Helifoto. Marieke’s beeld prijkt nu ook op de website van genoemde fotograaf.

www.mythevandenatuur.nl